Smalandia (Kalmar i Kronoberg) i Blekinge – wprowadzenie

Południowo-wschodnia część Szwecji obejmuje trzy hrabstwa: Blekinge, Kalmar i Kronoberg. W regionie istnieje kilka ambitnych celów i strategii dotyczących energetyki zarówno na poziomie regionalnym, jak i lokalnym.

Picture: Smaland /Kalmar and Kronoberg)/Blekinge

Obydwa hrabstwa Kalmar i Kronoberg przyjęły strategie klimatyczne. Hrabstwa Kalmar i Kronoberg (południowo-wschodnia Szwecja) postawiły sobie za cel stanie się do 2030/2050 regionami wolnymi od paliw kopalnych. Hrabstwa wdrożyły strategie w ścisłej współpracy z ESS (strategie na rzecz energii i klimatu). Hrabstwo Blekinge jest na drodze do wdrożenia podobnego dokumentu.

W porównaniu z innymi regionami, w hrabstwach jest już używana duża część energii odnawialnej do celów energetycznych (65%; celem w UE jest 20%). Pozyskana wiedza i zdobyte w regionie doświadczenia mogą być przeniesione do partnerów projektu i innych regionów.

Agencja Energetyczna Południowo-Wschodniej (ESS) Szwecji odgrywa ważną rolę w regionie. Firma jest współwłasnością stowarzyszenia, którego członkami są rady regionalne, hrabstwa i gminy w Blekinge, Kalmar i Kronoberg. Misją Agencji Energetycznej jest dostarczanie aktualnych, obiektywnych i bezstronnych informacji i wiedzy na tematy związane z energią i transportem.

Agencja Energetyczna działa w celu inicjowania, koordynacji i realizacji projektów mających na celu poprawę wydajności energetycznej i zwiększenie dostaw energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich sektorach społeczeństwa. Agencja działa strategicznie i systematycznie tak, aby połączyć swoje projekty z projektami na rynku europejskim i międzynarodowym na poziomie lokalnym i regionalnym.