Informacje i materiały

Kilka artykułów zostało przygotowanych i opublikowanych w celach informacyjnych. Wszystkie materiały są dostępne do pobrania ze strony projektu EnercitEE. Mogą być wykorzystane zarówno na własny użytek lub w celu udzielania informacji innym.

Pierwsza Ulotka EnercitEE jest dostępna w języku angielskim i przedstawia krótki przegląd projektu EnercitEE, priorytety podprojektu oraz zaproszenie do naboru wniosków.
Ulotka została przetłumaczona i rozpowszechniona w regionach partnerskich projektu EnercitEE:

Ponadto dwie prezentacje PowerPoint oferują ogólny przegląd projektu EnercitEE.

Powstały plakaty-bannery informacyjne o EnercitEE, które będą wystawiane w regionie (wystawa w Saksonii). Jeśli chcieliby Państwo zapewnić miejsce wystawie prosimy o kontakt z regionalnym kierownikiem.

Wszystkie publikacje można znaleźć na stronie internetowej.