Projekt EnercitEE – przegląd

Projekt EnercitEE wspiera cele Unii Europejskiej w tworzeniu wydajnej energetycznie, z niską emisją dwutlenku węgla, Europy. Projekt EnercitEE będzie określać, analizować i przekazywać dobre praktyki, wspierać wymianę doświadczeń, a także prowadzić działania pilotażowe w celu zwiększenia poziomu wydajności energetycznej przez władze lokalne i mieszkańców.
Projekt EnercitEE ma formę miniprogramu w ramach programu INTERREG IVC, realizowanym z siedmioma partnerami z sześciu regionów.

Siedmioma regionalnymi partnerami są:

• Saksońskie Ministerstwo Środowiska i Rolnictwa - Partner Wiodący (Saksonia, Niemcy)
• Energikontor Sydost – Agencja Energetyczna Południowo-Wschodniej Szwecji (Smaland – Kalmar i Kronoberg oraz Blekinge, Szwecja)
• ASTER (Emilia-Romania, Włochy)
• Władze samorządowe Górnej Sabaudii (Górna Sabaudia, Francja)
• Region Krety (Region Krety, Grecja)
• Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Dolny Śląsk, Polska)
• Regionalna Rada Działań Produktywnych, Wydział Handlu, Turystyki i Usług Energetycznych (Emilia-Romania, Włochy)

Picture: Partner regions

Wszystkie regiony partnerskie posiadają różne strategie, programy działań, doświadczenia i wiedzę w dziedzinie ochrony klimatu, wydajności energetycznej oraz zrównoważonego transportu. Zaangażowanie władz lokalnych i obywateli, przedsięwzięte środki i struktury stworzone w celu wspierania zrównoważonej i świadomej polityki energetycznej oraz stylu życia, różnią się w krajach uczestniczących pod względem ich zakresu i zasięgu.

W związku z tym wymiana doświadczeń ma ogromne znaczenie dla tego miniprogramu.

Partnerzy opracują instrumenty polityczne, przykłady dobrych praktyk i studium przypadków z ich regionów. Ponadto praktyczne wskazówki i zalecenia dotyczące polityki powstałe w ramach projektu EnercitEE będą stanowić wartościowe wsparcie dla innych regionów europejskich chcących poprawić swoją wydajność energetyczną oraz strategie.

Projekt EnercitEE składa się z czterech komponentów. Poszczególne części są wzajemnie powiązane tak, aby można było otrzymać konkretne wyniki. Kierownik komponentu będzie nadzorował wdrażanie i nadzór każdego z komponentów. Aby uzyskać więcej informacji na temat struktury projektu EnercitEE prosimy odwiedzić naszą stronę internetową oraz przeczytać podręcznik projektu EnercitEE.