Górna Sabaudia – wprowadzenie

Górna Sabaudia to bardzo dynamiczny region mający 696,000 mieszkańców. Rada Generalna Górnej Sabaudii odgrywa aktywną rolę w tworzeniu i realizacji polityki dot. ochrony środowiska.

Picture: Haute-Savoie

Poprzez program około 21 projektów, Górna Sabaudia jest ukierunkowana na zużycie energii, ograniczenie wykorzystania zasobów oraz redukcje emisji gazów cieplarnianych, a także chce zwiększyć wydajność energetyczną oraz rozwój odnawialnych źródeł energii.

Plan Energetyczny Górnej Sabaudii został opracowany w 2008 roku w celu wdrożenia środków, takich jak system wahadłowy "Mobil'Alp" (również projekt europejski) czy badania potencjału biogazu lub kotły parowe opalane drewnem, mające na celu wsparcie ogrzewania zbiorczego.
Zgodnie z tą polityką Rada Generalna podjęła decyzję o rozpoczęciu Terytorialnego Planu Klimatycznego Górnej Sabaudii.

Plan ten podzielony jest na dwie części:

  • Pierwsza część dotyczy realizacji programu łagodzenia i adaptacji w polityce Rady Generalnej i w jej własnym zakresie zarządzania.
  • Druga część ma na celu ułatwienie zbiorowej dynamiki na poziomie regionalnym w celu aktywizowania społeczności, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego w kluczowych kwestiach dotyczących walki ze zmianami klimatycznymi.

To właśnie w tym kontekście Rada Generalna, chcąc pełnić rolę pomocniczą w wydziałowej polityce, zgodziła się wziąć udział w projekcie EnercitEE. Projekt ten daje możliwość oferowania społecznościom i opinii publicznej pewnych sposobów wymiany doświadczeń, wspólnego rozwoju strategii i realizacji działań pilotażowych.