Emilia-Romania – wprowadzenie

Emilia-Romania jest jednym z 20 włoskich regionów administracyjnych i jednym z 15 makroregionów Unii Europejskiej o najwyższym poziomie rozwoju gospodarczego. Powierzchnia regionu wynosi ponad 22,000 kilometrów kwadratowych a populacja wynosi ponad 4.3 mln mieszkańców, Emilia-Romania jest jednym z największych i najbardziej zaludnionych regionów we Włoszech.
Emilia-Romania jest piątym regionem o najwyższym dochodzie na osobę we Włoszech (ISTAT, 2009), dzieje się tak ze względu na wysoce konkurencyjny przemysł i rolnictwo.

Picture: Emilia-Romagna Region

Sektor energetyczny odgrywa strategiczną rolę w regionie, w rzeczywistości Region Emilia-Romania bardzo aktywnie tworzy i realizuje politykę energetyczną. W 2004 roku, w odpowiedzi na słabe wyniki inicjatyw krajowych, region Emilia-Romania stworzył Regionalne Prawo Energetyczne (26/2004) oraz Regionalny Plan Energetyczny (REP), który został zatwierdzony pod koniec 2007 roku.

REP koncentruje się głównie na wydajności energetycznej i promocji odnawialnych źródeł energii (poprzez interwencje na rzecz "zielonej gospodarki"; budownictwa, produkcji i produkcji rolno-spożywczej jak i na rzecz sektora publicznego).
Szczególną uwagę poświęcono również innowacjom i nowym technologiom jako kluczowym liniom polityki regionalnej. Takie działania będą głównymi filarami nowego Trzeciego Rocznego Regionalnego Planu Energetycznego, ogłoszonego niedawno podczas ostatniej konferencji REP, która odbyła się w Bolonii w dniu 28 lipca.

W ramach projektu EnercitEE, Wydział ds. Polityki Energetycznej Regionu Emilia-Romania dofinansuje inicjatywy mające na celu zapewnienie samorządom i instytucjom publicznym narzędzi do promocji wdrażania konkretnych działań na rzecz wydajności energetycznej, a ponadto do nabywania i wymiany doświadczeń w celu poprawy regionalnej polityki energetycznej.

Ponadto, dzięki projektowi EnercitEE Wydział ds. Polityki Energetycznej będzie współpracować z regionalnym konsorcjum ASTER. Będzie on miał możliwość współpracy na szczeblu międzynarodowym z innymi regionami, jak również z agencjami energetycznymi w celu identyfikacji i wymiany dobrych praktyk i doświadczeń w dziedzinie wydajności energetycznej mieszkańców i samorządów.