Saksonia – wprowadzenie

Saksonia jest jednym z 16 landów (krajów związkowych) w Niemczech. Ma około 4.2 miliona mieszkańców i powierzchnię około 18,000 kilometrów kwadratowych. Saksonia jest tętniącym życiem regionem a wzrost gospodarczy wyniósł tu 4.0% w 2006 roku.

Picture: Saxony

Od 2008 saksońska polityka dot. ochrony klimatu bazuje w oparciu o Plan Działania na rzecz Klimatu i Energii. Plan działania zawiera prawie 300 procedur dotyczących ochrony klimatu, zrównoważonych dostaw energii i dostosowania do zmian klimatycznych.

W celu wdrożenia tych środków, rząd Saksonii opiera się na współpracy z odpowiednimi organami decyzyjnymi i podmiotami działającymi w dziedzinach gospodarki, polityki, administracji, nauki i społeczeństwa. Działania koncentrują się przede wszystkim na dostarczaniu informacji i doradztwie dla różnych grup docelowych, oferowaniu instrumentów motywacji finansowej w formie programów dotacji, oraz zapewnianiu kontroli jakości.

Projekt EnercitEE w ramach programu INTERREG IVC przyczynia się znacząco do realizacji działań, które są zawarte w Planie Działania na rzecz Klimatu i Energii. Projekt EnercitEE ma na celu poprawę wydajności energetycznej poprzez skupianie się na dwóch głównych grupach docelowych: gospodarstwach domowych i władzach lokalnych. Plan działania kierowany jest również do tych kluczowych grup docelowych w zakresie oszczędzania energii. Nadal istnieje wiele możliwości w tej dziedzinie, na przykład pod względem izolacji budynków, przy użyciu bardziej wydajnych maszyn i urządzeń, a także przyjęciu bardziej świadomego podejścia do energii.