Dolny Śląsk – wprowadzenie

Województwo Dolnośląskie jest jednym z 16 województw, na które jest obecnie podzielona Polska. Leży w południowo-zachodniej Polsce i odpowiada mniej więcej regionowi Dolnego Śląska (północno-zachodnia część historycznego i geograficznego regionu śląskiego). Jego stolicą i największym miastem jest Wrocław (640,000 mieszkańców), który leży nad rzeką Odrą.

Picture: Lower Silesia

Władze regionalne w województwie dolnośląskim wraz z wybranymi radnymi sejmiku i organem wykonawczym, zajmują się wieloma aspektami polityki regionalnej, które nie są zastrzeżone dla administracji rządowej (tj. edukacja publiczna, opieka zdrowotna, strategie rozwoju, planowanie przestrzenne i ochrona środowiska). Władze regionalne zarządzają również funduszami Unii Europejskiej.

Istnieje kilka świetnych przykładów dobrych praktyk na Dolnym Śląsku, które mogą być wykorzystywane i rozwijane w innych regionach, np. "Centrum Odnawialnych Źródeł Energii" w Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie; "ABS Klaster", który skupia firmy branży energetycznej, ośrodki badawcze, dużych odbiorców energii i władze lokalne; Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii oraz Centrum Promowania Innowacji w Energetyce.

Region posiada doświadczenie w stosowaniu wód geotermalnych i biomasy, jak również wykorzystywaniu energii słonecznej i energii wodnej. Niemniej jednak wydajność energetyczna powinna być lepiej promowana i wymaga większego wsparcia na poziomie regionalnym. Oczekuje się, że działania projektu przyczynią się do stworzenia spójnej polityki energetycznej w regionie.