Περιφέρεια Κάτω Σιλεσίας: Μια επισκόπηση


Η Κάτω Σιλεσία είναι ένα από μια από τις επαρχίες της Πολωνίας. Βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της χώρας και αντιστοιχεί κατά προσέγγιση στην περιοχή της Κάτω Σιλεσίας (το βορειοδυτικό μέρος της ιστορικής και γεωγραφικής περιοχής της Σιλεσίας). Η κύρια και μεγαλύτερη πόλη της είναι η Wrocław (640.000 κάτοικοι), η οποία βρίσκεται δίπλα στο ποταμό Odra.

Picture: Lower Silesia

Η Περιφερειακή Αρχή της Κάτω Σιλεσίας, με την εκλεγμένη συνέλευσή της και την τοπική κυβέρνησή της, ασχολείται με πολλές πτυχές της περιφερειακής πολιτικής, οι οποίες δεν είναι διατηρημένες για την κυβερνητική διοίκηση (δηλ.: δημόσια εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, στρατηγικές ανάπτυξης, χωροταξία και προστασία περιβάλλοντος). Η Περιφερειακή Αρχή διαχειρίζεται επίσης τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπάρχουν μερικά καλά παραδείγματα των ορθών πρακτικών στην Κάτω Σιλεσία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν από άλλες περιφέρειες π.χ. «Κέντρο για τις Ανανεωμένες Πηγές Ενέργειας» στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Bielawa  «Δικτύου ABS», το οποίο συγκεντρώνει τις επιχειρήσεις του ενεργειακού τομέα, ερευνητικά κέντρα, μεγάλους ενεργειακούς καταναλωτές και  τοπικές αρχές , Κέντρο για τις Προηγμένες Τεχνολογίες της Κάτω Σιλεσίας και Κέντρο Προώθησης της καινοτομίας στη ενεργειακή βιομηχανία.

Η περιφέρεια έχει εμπειρία σε εφαρμογές γεωθερμίας και βιομάζας, καθώς και στην εφαρμογή ηλιακής και υδροηλεκτρικής ενέργειας. Εντούτοις, η ενεργειακή απόδοση πρέπει να προωθηθεί καλύτερα και απαιτείται περισσότερη υποστήριξη στην Περιφέρεια της Κάτω Σιλεσίας. Η Κάτω Σιλεσία αναμένει τις δραστηριότητες του Προγράμματος για να συμβάλει στη δημιουργία μιας συνεκτικής ενεργειακής πολιτικής για την περιοχή.