Εναρκτήριες εκδηλώσεις του Προγράμματος από τις συμμετέχουσες Περιφέρειες

Εναρκτήριες εκδηλώσεις του Προγράμματος από τις συμμετέχουσες ΠεριφέρειεςΕκδηλώσεις για την έναρξη του Προγράμματος έγιναν σε όλες τις Περιφέρειες που συμμετέχουν στο EnercitEE. Από τη μια πλευρά, οι στόχοι των συναντήσεων ήταν η προώθηση του Πρόγραμμα και η παροχή πληροφοριών για τη δομή, τους στόχους και τις δραστηριότητές του. Από την άλλη πλευρά, στις συναντήσεις δόθηκε η ευκαιρία να εξειδικευτούν οι προτεραιότητες της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων και των σχετικών υποπρογραμμάτων.

Το ενδιαφέρον ήταν έντονο σε όλες τις Περιφέρειες. Οι τοπικές αρχές έδωσαν έμφαση στη σημασία των θεματικών προτεραιοτήτων του EnercitEE. Τα ερωτήματα τους επικεντρώθηκαν στις διαδικασίες αναφορών και ελέγχων. Επιπλέον, κάποιοι φορείς ρώτησαν πως μπορούν να χρηματοδοτήσουν εκ των προτέρων τις δραστηριότητες, δεδομένου ότι στο INTERREG IVC, η χρηματοδότηση παρέχεται μόνο εφόσον έχουν υποβληθεί οι σχετικές εκθέσεις προόδου και οι αντίστοιχες δαπάνες έχουν πιστοποιηθεί. Όλοι οι τοπικοί συντονιστές και το MPCO απάντησαν στις ερωτήσεις που τέθηκαν και υπέδειξαν τον τρόπο για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.


Εναρκτήρια εκδήλωση στην Σαξονία

Picture: Regional kick-off meeting Saxony

Η Σαξονία υποχέχθηκε περίπου 60 αντιπροσώπους από δήμους, πανεπιστήμια, ΜΚΟ και τις υπηρεσίες ενέργειας στην εναρκτήρια συνάντηση στη Δρέσδη στις 8η Ιουνίου 2010.
Μετά από τις παρουσιάσεις, οι ενδιαφερόμενες πλευρές μπόρεσαν να παρουσιάσουν στους διοργανωτές τις ιδέες για τα υποπρογράμματα τους. Επίσης, συζητήθηκαν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι υποψήφιοι. Η γενική εντύπωση μετά την εκδήλωση ήταν πολύ θετική γεγονός που αύξησε τις προσδοκίες της Σαξονίας για την επιτυχή υλοποίηση του Προγράμματος.


Εναρκτήρια εκδήλωση στην Περιφέρεια Smaland (Kalmar and Kronoberg)/Blekinge

Τον Ιούνιο το ESS διοργάνωσε εναρκτήριες εκδηλώσεις σε κάθε μια από τις τρεις σουηδικές επαρχίες  που συμμετέχουν στο EnercitEE. Το Πρόγραμμα παρουσιάστηκε από τη Mia Stavert και τον Hans Gulliksson του ESS. Περίπου 70 άνθρωποι συμμετείχαν στις τρεις διαφορετικές συναντήσεις. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από δήμους των τριών επαρχιών, καθώς από διάφορους άλλους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή τους στα υποπρογράμματα.


Εναρκτήρια εκδήλωση στην Περιφέρεια Emilia-Romagna

Picture: Regional kick-off meeting Emilia-Romagna

Το Τμήμα Ενεργειακής Πολιτικής της Περιφέρειας και η  κοινοπραξία ASTER οργάνωσε μια ημερίδα πληροφόρησης στις 15 Ιουλίου 2010, στην οποία πήραν μέρος περισσότεροι από 30 συμμετέχοντες (δήμοι, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, υπηρεσίες ενέργειας, συμβουλευτικοί επιχειρήσεις και αναπτυξιακές εταιρίες).
Τα βασικά θέματα του πρώτου μέρους της ημερίδας αφορούσαν ενεργειακή πολιτική της περιφέρειας, που θα σχεδιαστεί στη βάση των στόχων του 20-20-20 της ΕΕ, και την αναμενόμενη συμβολή του EnercitEE, καθώς και τις περιφερειακές προτεραιότητες στο πλαίσιο της 1η Πρόσκλησης. Το απόγευμα, οι πιθανοί υποψήφιοι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν και να συζητήσουν τις ιδέες και τις προτάσεις τους με τους τοπικούς συντονιστές του EnercitEE.


Εναρκτήρια εκδήλωση στην Περιφέρεια Haute-Savoie

Picture: Regional kick-off meeting Haute-Savoie

Στις 8 Ιουνίου 2010, το Γενικό Συμβούλιο της Περιφέρειας οργάνωσε την εναρκτήρια συνάντηση στο Annecy και υποδέχθηκε 35 αντιπροσώπους από δήμους, πανεπιστήμια,  δημόσιες υπηρεσίες, ενώσεις και υπηρεσίες ενέργειας καθώς και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης που κάλυψαν το γεγονός.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν  ιδέες και  ερωτήσεις για τις πιθανές προτάσεις τους στις 12 προτεραιότητες του Προγράμματος. Τα αποτελέσματα της συνάντησης κρίθηκαν θετικά και ενθαρρυντικά.


Εναρκτήρια εκδήλωση στην Περιφέρεια Κρήτης

Picture: Regional kick-off meeting Crete

Η Περιφέρεια Κρήτης διοργάνωσε την εναρκτήρια ενημερωτική συνάντηση στο Ηράκλειο στις 6 Ιουλίου 2010.
Η γενική εντύπωση από τη συνάντηση ήταν πολύ θετική, το ίδιο και οι προοπτικές για τη συμμετοχή στην 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τα υποπρογράμματα του EnercitEE. Τα στελέχη της Περιφέρειας εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη συνάντηση θα είναι μια επιτυχής αφετηρία για την επιτυχή εφαρμογή του EnercitEE στην Κρήτη.


Εναρκτήρια εκδήλωση στην Περιφέρεια της Κάτω Σιλεσίας

Picture: Regional kick-off meeting Lower Silesia

Η Περιφέρεια της Κάτω Σιλεσίας πραγματοποίησε την εναρκτήρια  διάσκεψη του EnercitEE στην πόλη  Wrocław στις 30 Ιουνίου 2010στην οποία προσκλήθηκαν οι πιθανοί συμμετέχοντες υποπρογράμματος από την περιοχή προσκλήθηκαν (συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, πανεπιστήμια, φορείς και ΜΚΟ). Στην εκδήλωση παρουσίασαν το Πρόγραμμα και οι αρχές της επιτυχούς υλοποίησης του.
Επιπλέον, οι προτεραιότητες συζητήθηκαν λεπτομερώς και οι συμμετέχοντες κατέδειξαν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στα υποπρογράμματα.