Μια επιτυχής έναρξη για το Πρόγραμμα EnercitEE


Το Πρόγραμμα EnercitEE ξεκίνησε με επιτυχία στις αρχές του έτους. Η εταιρική σχέση άρχισε με μια παραγωγική εναρκτήρια συνεδρίαση τον Μάρτιο του 2010. Ο Επικεφαλής Εταίρος, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Γεωργίας της Σαξονίας, κάλεσε τους εταίρους του EnercitEE στη Δρέσδη, για να συμμετάσχουν στην Ομάδα Εργασίας και στις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής.

Picture: Kick-off meeting March 2010

Η συνάντηση  της Ομάδας Εργασίας διήρκησε 3 ημέρες και επικεντρώθηκε κυρίως: στην παρουσίαση των εκθέσεων και στον έλεγχο των υποχρεώσεων, στην ανάπτυξη του σχεδίου εργασίας για τους ερχόμενους μήνες, στη διευκρίνιση των αρμοδιοτήτων και στην ολοκλήρωση σημαντικών εγγράφων του Προγράμματος. Επίσης, παρουσιάστηκε και συζητήθηκε το εγχειρίδιο του EnercitEE και οριστικοποιήθηκε και προτάθηκε για έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή η συμφωνία εταιρικής σχέσης.

Ο κ. Frank Kupfer, Υπουργός Περιβάλλοντος και Γεωργίας, ανοίγοντας τη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής, καλωσόρισε τους αντιπροσώπους των εταίρων και της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας και υπογράμμισε το ενδιαφέρον της Σαξονίας για ανταλλαγή εμπειριών στον ευρύ τομέα της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και κάλεσε τους εταίρους να συμμετάσχουν ουσιαστικά στο Πρόγραμμα  και να συμβάλουν  ενεργά στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του EnercitEE.

Κατά τους επόμενους μήνες, η Ομάδα Εργασίας και το Γραφείο Συντονισμού εργάστηκε εντατικά ώστε να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το EnercitEE. Οι τοπικοί συντονιστές του Προγράμματος προώθησαν σε μεγάλο βαθμό το EnercitEE εντός των περιφερειών τους. Μέχρι τον Ιούνιο, όλα τα σημαντικά έγγραφα είχαν εγκριθεί, η συμφωνία εταιρικής σχέσης υπεγράφη, ο εταιρικός σχεδιασμός (συμπεριλαμβανομένου του λογότυπου) είχαν ολοκληρωθεί και εγκαινιάστηκε, εγκαίρως για την ανακοίνωση της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, επίσημα η ιστοσελίδα του EnercitEE.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ανοίξει από τις 14 Ιουνίου 2010 και θα ολοκληρωθεί σύντομα. Όλες οι προτάσεις των υποπρογραμμάτων πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2010. Η έναρξη της δεύτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων θα ανακοινωθεί μέσω της ιστοσελίδας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή προτάσεων στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Η ανταλλαγή εμπειριών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του EnercitEE. Εκτός από τον συνεχή εντοπισμό των καλών πρακτικών, τις επισκέψεις μελέτης και τα προγράμματα εκπαίδευσης, μέσω του Προγράμματος  θα παρέχεται μια ολοκληρωμένη εικόνα των εμπειριών των περιφερειών που συμμετέχουν.