Bra början i EnercitEE

I mars samlades alla partners i Dresden för att dra igång projektet. Viktiga dokument slutfördes, och man diskuterade vilka steg man ska ta härnäst och fördelade ansvaret för dem. Allt var klart till 1 juni då webbplatsen lanserades officiellt och miniprogrammets första call utlystes.

Picture: Kick-off March 2010, Dresden