Początek projektu EnercitEE

Projekt EnercitEE jest realizowany od początku 2010 roku a jego pierwszym wydarzeniem było marcowe spotkanie inaugurujące. Partner Wiodący, Saksońskie Ministerstwo Środowiska i Rolnictwa, zaprosił Partnerów Regionalnych projektu EnercitEE do Drezna w Niemczech, do wzięcia udziału w spotkaniach Grupy Sterującej i Grupy Roboczej.

Picture: kick-off meeting March 2010 Dresden

Spotkanie przedstawicieli Grupy Roboczej trwało trzy dni. Koncentrowało się głównie na prezentacji wymogów dotyczących sprawozdań i kontroli, opracowaniu planu pracy na najbliższe miesiące, wyjaśnieniu obowiązków i sfinalizowaniu ważnych dokumentów związanych z projektem. Zaprezentowano i przedyskutowano podręcznik projektu EnercitEE. Umowa o partnerstwie została sfinalizowana i zarekomendowana do zatwierdzenia przez Grupę Sterującą.

Pan Frank Kupfer, Minister Środowiska i Rolnictwa, otworzył spotkanie Grupy Sterującej. Powitał przedstawicieli partnerów regionalnych i Wspólnego Sekretariatu Technicznego oraz zwrócił uwagę na zainteresowanie Saksonii wymianą doświadczeń w rozległym obszarze poprawy wydajności energetycznej. Zaprosił partnerów do odgrywania kluczowej roli w partnerstwie oraz do aktywnego kształtowania wyników projektu EnercitEE.

W kolejnych miesiącach Grupa Robocza oraz Biuro Koordynacji Miniprogramu pracowały, aby projekt EnercitEE został uruchomiony i działał na poziomie zarówno projektu jak i regionu. Kierownicy Regionalni intensywnie promowali projekt w swoich regionach. Do czerwca zatwierdzono wszystkie ważne dokumenty, podpisano porozumienia partnerskie, stworzono wspólny projekt graficzny wraz ze wspólnym logo oraz – w idealnej synchronizacji w czasie z I Naborem Wniosków – oficjalne uruchomiono stronę internetową projektu EnercitEE.

Pierwszy nabór wniosków trwał od 14 czerwca 2010 do 24 września 2010. Rozpoczęcie drugiego Naboru Wniosków zostanie ogłoszone na stronie internetowej. Więcej informacji dla zainteresowanych podmiotów, jak również wymagania dotyczące wniosków, można znaleźć na stronie internetowej pod linkiem Call („Nabór”).

Wymiana doświadczeń jest integralną częścią projektu EnercitEE. Oprócz stałej identyfikacji dobrych praktyk, wgląd w doświadczenia regionów partnerskich zapewnią  wizyty studyjne i szkolenia.