Välkomna till EnercitEE

Utmaningen för alla oss som arbetar med EnercitEE och i subprojekten är att spela en aktiv roll för effektiv energianvändning. Vi ska underlätta kunskapsutbyte på regional och lokal nivå. Vi ska dessutom överföra lyckade åtgärder och policyer till nationell och europeisk nivå. Sist men inte minst ska vi lära oss av andras erfarenheter och bidra med den kunskap vi själva skaffat oss. Med de orden hälsades alla välkomna till mötet i Dresden av Werner Sommer som representerar leadpartner Sachsen, med en förhoppning om ett givande samarbete och framgångsrikt genomförande av projekten.

Picture: Mr Werner Sommer

Ett viktigt inslag i klimatpolitiken är effektiv energianvändning och ökad andel förnybar energi i energimixen. Lokala myndigheter har en huvudroll och stora möjligheter att på olika sätt påverka produktion och förbrukning av energi. En annan viktig målgrupp är medborgarna som behöver bli mer medvetna om hur viktiga de är för att minska CO2-utsläppen, hur mycket energi de faktiskt kan spara och hur de kan bli mer energieffektiva i sin vardag.

Varje region har definierat vad som är intressant och vad arbetet ska inriktas på. Det beslutande organet i EnercitEE är styrgruppen som består av politiker och ledande tjänstemän från regionerna. Det operativa arbetet utförs av en arbetsgrupp med representanter från samtliga partner.