Emilia-Romagna, Italien

Emilia-Romagna är en av 20 administrativa regioner i Italien och en av de 15 makrosub-regioner i EU som har högst ekonomisk utvecklingsnivå. Det är ett av de mest befolkade områdena i Italien med 4,3 miljoner invånare och industri och jordbruk är konkurrenskraftiga.
En regional energilag och energiplan godkändes 2007. Viktigast i den är energieffektivisering och förnybara energikällor (grön ekonomi, byggnader, tillverkning, livsmedel/jordbruk, offentlig sektor). I den nya energiplanen för regionen kommer innovation och ny teknik att betonas.

Picture: Emilia-Romagna