Blekinge och Småland (Kalmar och Kronobergs län)

I sydöstra Sverige arbetar man mycket aktivt med klimatåtgärder. Kalmar län har som mål att bli en fossilbränslefri region till år 2030 och Växjö kommun till år 2050. Energi- och klimatstrategier har tagits fram i nära samarbete med Energikontor Sydost. Blekinge län håller på att arbeta fram sitt dokument. I regionen används en stor andel förnybar energi (65 %, målet för EU är 20 %).

Picture: Smaland (Kalmar and Kronoberg)/Blekinge