Πληροφορίες και έντυπα


Διάφορα έντυπα έχουν παραχθεί και έχουν δημοσιευθεί για τις ανάγκες της πληροφόρησης. Όλα το ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του EnercitEE. Μπορείτε να τα αξιοποιήσετε για την πληροφόρηση σας ή την πληροφόρηση άλλων.

Το πρώτο κοινό ευρωπαϊκό έντυπο στα αγγλικά είναι διαθέσιμο και παρέχει μια σύντομη επισκόπηση του EnercitEE, των προτεραιοτήτων του υποπρογράμματος και της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Το έντυπο έχει μεταφραστεί και έχει διανεμηθεί στις Περιφέρειες-Εταίρους του EnercitEEστα Γερμανικά. Σουηδικά, Γαλλικά και Ελληνικά .

Επιπλέον, δύο παρουσιάσεις σε μορφή PowerPoint προσφέρουν μια γενική Επισκόπηση του EnercitEE.
Έχει δημιουργηθεί μια έκθεση αφίσας η οποία θα περάσει από όλες τις Περιφέρειες του Προγράμματος. Εάν θα επιθυμούσατε να παρέχετε έναν χώρο συναντήσεως για την φιλοξενία της  παρακαλώ ελάτε σε επαφή με τον τοπικό υπεύθυνο του Προγράμματος.
Όλες οι δημοσιεύσεις βρίσκονται στον ιστοχώρο.