Περιφέρεια Κρήτης : Μια επισκόπηση


Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Κρήτης είναι  601.131 (2001)κάτοικοι που αντιστοιχεί στο 5.5% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Ο αστικός πληθυσμός ανέρχεται σε 41% του συνολικού πληθυσμού, ο πληθυσμός σε 42%  ενώ ο ημι-αστικός πληθυσμός παραμένει σταθερός και ανέρχεται σε 17% του συνόλου.

Picture: Crete

Η Κρήτη είναι γνωστή ως προορισμός «ήλιου και θάλασσας». Είναι το μεγαλύτερο και το πιο πυκνοκατοικημένο  από τα ελληνικά νησιά και το πέμπτο  μεγαλύτερο νησί στη Μεσόγειο. Τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της είναι οι κλιματολογικές συνθήκες, οι αρχαιολογικές περιοχές (Κνωσός, Φαιστός κ.λπ.), μοναστήρια, μουσεία, θέσεις ιστορικού ενδιαφέροντος, ποικιλία φυσικών πόρων από τα ψηλά βουνά στις μακριές παραλίες και τα μπλε κρυστάλλινα νερά, που συνδυάζονται με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων (πολιτιστικές εκδηλώσεις, θαλάσσιος και χειμερινός αθλητισμός, κ.λπ.), καθώς επίσης και των υψηλής ποιότητας καταλυμάτων όλων των κατηγοριών.

Το Δεκέμβριο του 1993, η Περιφέρεια Κρήτης ίδρυσε ένα Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο στα πλαίσια της εφαρμογής μιας περιφερειακής ενεργειακής πολιτικής και με στόχο της καθιέρωσης της Κρήτης ως προνομιακή περιοχή για τις εκτενείς εφαρμογές των ανανεωμένων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη.

Το 2001, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απένειμε στην Περιφέρεια Κρήτης και στο Ενεργειακό Κέντρο το πρώτο βραβείο για την καλύτερη περιφερειακή συνεργασία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ως τμήμα της Ευρωπαϊκής εκστρατείας του 2001 για τα βραβεία take-off) για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις ΑΠΕ στην Κρήτη, καθώς επίσης και για το επιτυχές ολοκληρωμένο πρόγραμμα : «Μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κρήτη».