Materiały promocyjne projektu EnercitEE


Czwarty biuletyn EnercitEE jest dostępny także w następujących wersjach językowych:

 
Dokumenty do pobrania


Druga seria plakatów informacyjnych EnercitEE

Plakaty informacyjne EnercitEE zostały zaktualizowane, zawierając teraz dane na temat wszystkich 11 podprojektów. Jeśli chcą Państwo zgłosić miejsce ich prezentacji, prosimy o kontakt z Kierownikiem Regionalnym EnercitEE.