Najświeższe informacje o podprojektach EnercitEE z drugiego naboru:


Drugie międzyregionalne spotkanie
E-FoxES w Annecy (Francja)

W styczniu 2012 r. trzej partnerzy podprojektu E-FoxES zorganizowali w Meythet (region Annecy) spotkanie śródokresowe, którego gospodarzem był jeden z partnerów, Prioriterre. Dokonano przeglądu podprojektu, zaczynając od prezentacji wydarzenia w ramach realizacji projektu, jakie odbyło się w ratuszu miasta Bautzen. Prioriterre przedstawiło sieć szkół zaangażowanych we wdrażanie projektu w Haute Savoie. Trzeci uczestnik podprojektu, Energikontor Sydost, przedstawił kilka szkolnych eksperymentów z konwersji energii. Na zakończenie ekspert ds. energii objaśnił realizowaną przez Prioriterre koncepcję pasywnego domu.


ActEE – dziewięć narzędzi komunikacyjnych z zakresu efektywności energetycznej

Po zakończeniu spotkań i wymian partnerzy ActEE (Mountain Raiders, DAPT, Regionalna Agencja Rozwoju “ARLEG” S.A.) wybrali dziewięć narzędzi komunikacyjnych z zakresu efektywności energetycznej. Jedno z nich, noszące nazwę „Wytyczne środowiskowe dla górskich miejscowości wypoczynkowych”, skupia się na ocenie działań podejmowanych przez takie miejscowości z Francji i całego świata pod kątem zrównoważonego rozwoju, w kontekście kilku obszarów tematycznych. Wszystkie dobre praktyki wybrane przez partnerów łączą pozytywne podejście, zastosowanie innowacyjnych narzędzi komunikacyjnych oraz udział ludzi w opracowywaniu metod i materiałów o charakterze naukowym. Kolejne spotkanie, które zaplanowano na październik 2012 r., poświęcone będzie wymianie doświadczeń i wiedzy na temat różnorodnych narzędzi komunikacyjnych.


 

 

 

 

 

 

 

 


GRACE – analiza programów dotacji dla mieszkańców i społeczności

W Niemczech, a zwłaszcza w Saksonii, istnieje wiele programów dofinansowania utworzonych na rzecz wspierania efektywności energetycznej wśród mieszkańców i społeczności. W ramach podprojektu EnercitEE o nazwie GRACE przeprowadzona zostanie szczegółowa analiza trzech tego typu programów w celu ustalenia ich efektów. Pozwoli to stwierdzić, jaki poziom emisji CO2 i oszczędności energii przypada na każde 1 euro dotacji. Wybrano m.in. program pasywnego domu realizowany w Saksonii i stanowiący część saksońskiego Programu Energii i Ochrony Klimatycznej. W trakcie wizyty studyjnej zorganizowanej przez Centrum Innowacyjności w Bautzen dokonano inspekcji różnych rodzajów domów pasywnych.

Budowa jednorodzinnego pasywnego domu w Bautzen jeszcze się nie zakończyła, ale już wprowadziła się do niego rodzina. Mieszkanie ma powierzchnię 137,5 m2. Dalsze plany przewidują instalację paneli słonecznych, które generować będą energię dla całego domu.

Cały artykuł: EnercitEE blog


EEMTE – nowe podręczniki i koncepcje szkoleniowe dla urzędników miejskich

Podręczniki, koncepcje szkoleniowe, seminaria i warsztaty dla urzędników miejskich – oto pierwsze rezultaty podprojektu EEMTE. Gmina Jelcz-Laskowice (Dolny Śląsk), jako Partner Wiodący EEMTE, przygotowała przewodnik pt. „Skuteczne planowanie energetyczne i zarządzanie energią w gminie”.

Stanowi on kompendium wiedzy na temat oszczędzania energii i jest przeznaczony dla każdego pracownika administracji publicznej, a także może służyć jako podstawa dla sesji szkoleniowych, wykładów i warsztatów organizowanych w ramach projektu. W różnego rodzaju szkoleniach dla podprojektu EEMTE uczestniczyło już ponad 200 osób – personel lokalnej administracji z Saksonii, Górnej Sabaudii i Dolnego Śląska.


FIPREC – można zaoszczędzić nawet 10% ogólnych nakładów na energię

W każdej społeczności można dość łatwo obniżyć łączne wydatki na energię nawet o 10% za pomocą inwestycji, takich jak Kontraktowanie Efektywności Energetycznej (Energy-Saving Contracting, ESC). W wielu przypadkach możliwe jest uzyskanie jeszcze większych oszczędności. Dobrym przykładem jest tutaj niemiecka miejscowość Schwabach (ok. 39 tys. mieszkańców) w Bawarii. Gminie tej udaje się rocznie zaoszczędzić ok. 130 000 euro, dzięki temu, że największe obiekty zmodernizowano tam już dziesięć lat temu w oparciu o wytyczne ESC. ESC to także dobry sposób uświadomienia każdej społeczności, jak ważna jest ochrona środowiska. W związku z tym FIPREC prezentuje obecnie przykłady zastosowania ESC podczas warsztatów; znajdą się one także w broszurze poświęconej dodatkowym europejskim modelom finansowania.