Najbliższe wydarzenia


23 października 2012
Spotkanie Grupy Roboczej i Grupy Sterującej w Lipsku (Niemcy)

23/24 października 2012
Trzecie sympozjum pt. “Efektywne energetycznie budynki i innowacje” w Lipsku (Niemcy)