Kommande händelser


23 oktober 2012
Arbetsgrupp och styrgruppsmöte i Leipzig, Tyskland


23–24 oktober 2012
Symposium nr 3 i Leipzig, Tyskland på temat Energieffektiva byggnader och innovation.