Policy Advice Seminar


Energiexperter från Sachsen, Småland, Emilia-Romagna, Haute-Savoie och Nedre Schlesien träffades i Wroclaw 26–27 oktober 2011 för att utbyta erfarenheter om olika kvalitetsledningssystem, styrmedel, energiplanerings¬system samt policyer och deras fördelar och nackdelar. Först presenterade experter specifika verktyg och policyer för lokal och regional energiplanering och dess genomförande. Andra halvan av seminariet bestod av öppna sessioner där experter föreslog lösningar och rekommendationer för att ta itu med utmaningarna hemma i regionerna.

En sammanfattning av seminariet med experternas presentationer, resultat från workshoppar och rekommendationer om policyer finns i en broschyr som kan laddas ner från webbplatsen. Den kan inspirera till fortsatta diskussioner och vara en bra grund för borgmästare, beslutsfattare, energirådgivare och de som arbetar med klimat- och miljöfrågor för att introducera nya strategier, verktyg och infallsvinklar i sitt lokala och regionala arbete med energieffektivisering.