Några viktiga milstolpar redan uppnådda i EnercitEE


Vad har hänt under två år med EnercitEE? Det har varit en intressant och framgångsrik resa sedan starten i januari 2010.
Alla partner har varit aktiva i det erfarenhetsutbyte som är hjärtat
i projektet. Vi har tillsammans tagit fram Guiden Goda exempel,
en guide med goda exempel som visar på energieffektiviserings-
potentialen på ett antal specifika områden i partnerregionerna.
Det handlar om viktiga områden som byggnader, produktion och distribution av el och värme, transporter, teknik och innovationer, samt kommunikation och motivation. Områdena är ofta sammanflätande och går in i varandra. Därför behövs en helhetssyn när man planerar för energieffektivisering, något som kan bidra mycket till en hållbar energistrategi för Europa.

Tre viktiga milstolpar i EnercitEE har varit de senaste månadernas interregionala möten med mycket utbyte av erfarenheter om energieffektivisering och klimatåtgärder. Till första mötet i oktober 2011 samlades energiexperter från alla regioner vid ett seminarium i Wroclaw i Polen, Policy Advice Seminar. Partnerregionerna delade med sig av sina strategier och instrument för energi-
effektivisering, diskuterade fördelar, nackdelar och möjligheter att använda dem i flera regioner. Nästa gång samlades vi i Annecy i Frankrike i februari 2012 till det 2:a interregionala symposiet på temat ”Kommunikation och motivation för ökad energieffekti-visering”. Vi diskuterade hur man kan få människor att ändra sina beteenden och få både städer och deras invånare att delta aktivt i energieffektiviseringsåtgärder och lyckas med att genomföra dem. Tredje gången vi samlades var det dags för en premiär i projektet – en studieresa tillsammans med 30 borgmästare från fyra europeiska länder. Målet var Växjö och att lära mer av ”Europas grönaste stad” och om deras strategi för att bli fossilbränslefria till år 2030. Det här utbytet mellan beslutsfattare var tänkt att inspirera borgmästarna som deltog till att testa och genomföra liknande strategier och instrument på hemmaplan. Dessutom fick de tillfälle att utbyta erfarenheter med borgmästare från andra regioner som deltar i EnercitEE.

EnercitEE bidrar nu med pengar till elva subprojekt. Hälften av projekten närmar sig slutdatum, december 2012. Subprojekten i andra omgången fortsätter ett tag till. Läs mer i det här nyhetsbrevet om resultat, effekter och vad som är på gång inom energieffektivisering för medborgare och lokala myndigheter.

                         
                             Katharina Mörl, projektkoordinator EnercitEE