Seminarium na temat zaleceń politycznych (Policy Advice Seminar) w ramach projektu EnercitEE


W dniach 26-27 października 2011 r. eksperci ds. energii z Saksonii, Smalandii, regionu Emilia-Romania, Górnej Sabaudii i Dolnego Śląska spotkali się we Wrocławiu, aby wymienić doświadczenia dotyczące systemów zarządzania jakością, narzędzi kontrolnych oraz dostępnych instrumentów i strategii politycznych planowania zużycia energii oraz by omówić ich wady i zalety. Podczas pierwszej części seminarium eksperci przedstawili i przedyskutowali konkretne instrumenty i rozwiązania polityczne służące planowaniu i wdrażaniu regionalnych rozwiązań energetycznych. Na część drugą składały się otwarte sesje, w ramach których eksperci przedstawiali własne zalecenia i propozycje radzenia sobie z wyzwaniami na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Materiały z seminarium, w tym prezentacje ekspertów, wyniki warsztatów oraz zalecenia polityczne znalazły się w broszurze opublikowanej na stronach EnercitEE (www.enercitee.eu/documents). Może ona posłużyć burmistrzom i innym decydentom, doradcom ds. energii oraz personelowi instytucji zajmujących się ochroną klimatyczno-środowiskową jako podstawa dla nowych strategii, instrumentów i metod prowadzonych przez siebie lokalnych/regionalnych działań z zakresu efektywności energetycznej, a także jako zachęta do dalszej dyskusji.