Wymiana doświadczeń pomiędzy decydentami z regionów uczestniczących w projekcie EnercitEE – burmistrzowie z czterech europejskich krajów podzielają wizję reprezentowaną przez Växjö


W dniach 30 maja - 1 czerwca 2012 r. “najbardziej ekologiczne miasto Europy” gościło ponad 30 burmistrzów miast z Polski, Francji, Włoch i Niemiec. Po raz pierwszy w ramach Mini-Projektu EnercitEE INTERREG IVC mieli oni okazję nabyć wiedzę i podzielić się doświadczeniami. Ponieważ projekt EnercitEE ukierunkowany jest na doskonalenie strategii lokalnych i regionalnych, a także na zapewnienie wsparcia w zakresie transferu wiedzy o efektywności energetycznej i zrównoważonym transporcie, pojawił się pomysł zorganizowania dla burmistrzów 2,5-dniowego wyjazdu studyjnego do Växjö w Smalandii (Szwecja), czyli miasta, które stanowi przykład do naśladowania, jeśli chodzi o ochronę klimatu. Już w 1996 r. władze Växjö postanowiły, że ich miasto do roku 2030 r. całkowicie odejdzie od stosowania paliw kopalnych. Od tamtej pory pomyślnie wprowadzano tam kolejne, korzystne dla środowiska i klimatu zmiany, za które miasto zostało już kilkakrotnie nagrodzone. Od wczesnych lat 90-tych XX w. Växjö zmniejszyło emisję CO2 o 34%, dzięki czemu jego poziom wynosi dziś 3 t/rok na mieszkańca.

Ogólnym założeniem wymiany doświadczeń pomiędzy decydentami było zapoznanie się z miastem Växjö i jego planem odejścia od paliw kopalnych do roku 2030, a także przeanalizowanie modelowych rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej w obszarach transportu, produkcji i dystrybucji energii cieplnej/elektrycznej, udziału społeczeństwa oraz przyszłych strategii.

Zorganizowano inspekcje obiektów stanowiących przykłady zastosowania dobrych praktyk, po czym burmistrzowie wzięli udział w dyskusji panelowej na temat strategii realizowanej przez Växjö, podczas której mogli przedstawić swoje wrażenia z wizyty. Jak się okazało, wiele miast z regionów partnerskich EnercitEE wdrożyło już rozwiązania energetyczne takie jak Växjö. Należy tu jednak podkreślić, że z uwagi na odmienne uwarunkowania strukturalne, do jakich muszą dostosować się władze lokalne w poszczególnych krajach, niektórych rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej (np. odnośnie poboru podatków) nie da się wszędzie zastosować w identyczny sposób. Mimo to doświadczenia i wrażenia wyniesione z tej wizyty przez burmistrzów były dla nich inspiracją do dalszego rozwijania strategii energetycznych w ich krajach. Z uznaniem przyjęto również możliwość przedstawienia swoich opinii i strategii, zwłaszcza wśród burmistrzów z różnych regionów Europy.

Więcej zdjęć z wizyty studyjnej zamieszczono w serwisie flickr.com