Podręcznik Dobrych Praktyk projektu EnercitEE jest już dostępny


Wymiana doświadczeń stanowi kluczowy element projektu EnercitEE. Wraz z publikacją Podręcznika Najlepszych Praktyk osiągnięto ważny etap tego projektu. Podręcznik poświęcony jest wzorcowym rozwiązaniom w obszarach efektywności energetycznej budynków, produkcji i dystrybucji energii cieplnej i energetycznej, innowacyjnych technologii oraz zmian społecznych nawyków. Dostępny jest bezpłatnie do pobrania ze strony EnercitEE w angielskiej i niemieckiej wersji językowej (www.enercitee.eu/documents). Wkrótce opublikowana zostanie włoska, polska i francuska wersja podręcznika.