Drugie sympozjum EnercitEE


W lutym 2011 r. partnerzy EnercitEE spotkali się w miejscowości Annecy (Francja) w celu wymiany doświadczeń z zakresu “Komunikacji i motywacji na rzecz efektywności energetycznej (EE)”. Podczas sympozjum omówiono złożone i różnorodne aspekty związane ze zmianą nawyków społecznych, jako że zmotywowanie zarówno mieszkańców, jak i personelu organów lokalnych do aktywnego uczestnictwa w inicjatywach na rzecz zwiększania efektywności energetycznej oraz podejmowania konkretnych działań w tym kierunku stanowi duże wyzwanie. W spotkaniu udział wzięło ok. 30 osób, w tym wszyscy członkowie Grupy Roboczej i Grupy Sterującej oraz przedstawiciele wszystkich jedenastu podprojektów.

Interesujące podejście do zaangażowania mieszkańców i rozpowszechniania wiedzy na temat alternatywnych konstrukcji i materiałów budowlanych zaprezentowano podczas wirtualnej wizyty studyjnej. Francois Wurtz, Kierownik Regionalny z regionu Górnej Sabaudii, opowiedział o budowie energooszczędnego domu, projekcie który spotkał się z dużym zainteresowaniem mediów, studentów i mieszkańców.

Jako osoby, które wiele pracy poświęciły motywowaniu i zachęcaniu mieszkańców do wsparcia działań środowiskowych, eksperci z regionu Górnej Sabaudii przekazali uczestnikom wiedzę z różnych obszarów. Członkowie francuskiej organizacji pozarządowej Mountain Riders (Górscy Jeźdźcy) przedstawili cele, działania i narzędzia służące informowaniu ludności o efektywności energetycznej i kwestiach związanych z ochroną środowiska. Christophe Lastennet z agencji energetycznej ADEME omówił osiem kroków ku zmianie społecznych nawyków w ujęciu ogólnym i pod kątem efektywności energetycznej. W celu zaprezentowania, porównania i przedyskutowania sytuacji w poszczególnych regionach EnercitEE każdy z Partnerów Regionalnych przedstawił planszę z zestawieniem regionalnych i lokalnych kampanii oraz działań, które pomyślnie ukończono. Ponadto wybrano niektóre podprojekty EnercitEE i omówiono doświadczenia, jakie zostały wyniesione z ich realizacji.

Więcej informacji nt. drugiego sympozjum EnercitEE: www.enercitee.eu/documents