SCC – Rzucenie wyzwania mieszkańcom w kwestii osiągnięcia większej efektywności energetycznej: pierwsze rezultaty w Växjö


Celem głównym podprojektu SCC jest zbadanie różnych sposobów angażowania mieszkańców w zmniejszanie emisji CO2, osiągnięcie większej efektywności energetycznej oraz wykorzystanie większej ilości odnawialnej energii. My – partnerzy uczestniczący wraz z władzami lokalnymi będziemy przyczyniać się do osiągnięcia tego celu poprzez wymianę różnych metod służących zaangażowaniu mieszkańców oraz zmianom, które prowadzą do postępowania z myślą o klimacie. Wszyscy partnerzy biorący udział w podprojekcie mają wśród mieszkańców różne grupy docelowe, na których sprawdzone mają być różne metody. W Växjö (Szwecja) grupa docelowa składa się z osób zatrudnionych w różnych zakładach pracy. Meerane (Niemcy) skupia się na uczniach i ich rodzinach, Prioriterre (Francja) za cel obiera sobie zainteresowanych mieszkańców, a AESS (Włochy) skupia się na prywatnych właścicielach domów.

Rezultaty pierwszego wyzwania w Växjö były bardzo interesujące. Czterem różnym miejscom pracy dwaj “Idole Klimatyczni” rzucili wyzwanie dotyczące zmiany zachowań związanych z podróżowaniem i wykorzystaniem elektryczności. Idol Klimatyczny to “znana lokalnie osoba”, która jest zainteresowana zrównoważonym rozwojem i chce rzucić innym mieszkańcom wyzwanie dotyczące postępowania z myślą o klimacie. Idolami Klimatycznymi w Växjö są Kristina Alser, Gubernator Okręgu, oraz Peter Hogla, Dyrektor Regionalny. W ramach kolejnego projektu obniżyli oni emisję CO2 w swoich domach prywatnych związaną z pożywieniem, zużyciem energii i podróżowaniem o prawie 30%. W pierwszym etapie projekt rzucił wyzwanie 190 pracownikom w czterech zakładach pracy. W okresie tym 72 osoby wprowadzały do Internetu dane na temat swoich zwyczajów związanych z podróżowaniem i korzystaniem z elektryczności.

Szwedzka strona projektu “Klimatutmaningen” zawiera informacje mówiące o tym, co zrobić, aby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej i emisję CO2 związaną z podróżowaniem. Na tej samej stronie wszystkie biorące udział osoby muszą wprowadzać dane dotyczące wykorzystania energii elektrycznej w ciągu miesiąca oraz wszelkich korzystnych dla klimatu podróży (spacer, rower, autobus, pociąg) przez okres sześciu tygodni. Strona pokazuje, ile energii, emisji CO2 oraz pieniędzy zaoszczędzili. Ponadto niektóre przedsiębiorstwa działające w regionie zaoferowały im zniżkę na produkty korzystne dla klimatu, takie jak żarówki LED-globe, sprzęt rowerowy i bilety na transport publiczny. Podczas pierwszego okresu uczestnicy zmniejszyli emisję CO2 o 8300 kg. Jeżeli będą kontynuować swoje “nowe” zwyczaje, uda im się obniżyć roczną emisję CO2 o 75000 kg. Oznacza to, że realizując to wyzwanie zaoszczędzili 11 tysięcy euro, a jeśli będą je kontynuować, zaoszczędzą 80 tysięcy euro rocznie.

Więcej informacji: www.enercitee.eu/SCC