PraTLA – Studenci oceniają lokalny potencjał efektywności energetycznej


Dziewięć miesięcy po zatwierdzeniu projektu PraTLA w regionach odbyła się pierwsza runda szkoleń praktycznych. Do chwili obecnej 39 studentów wzięło lub aktualnie bierze udział w szkoleniach praktycznych w różnych miastach regionów EnercitEE. W ramach szkoleń studenci wspomagają władze samorządowe w zakresie identyfikacji i analizy istotnych tematów związanych z efektywnością energetyczną.

Steffi Hänig i Armin Verch, dwoje studentów z Uniwersytetu Zittau w Saksonii zgłosiło chęć uczestnictwa w szkoleniu praktycznym w regionie Smalandia w Szwecji. Ich studia ekonomiczne odpowiadały potrzebom szwedzkich partnerów, a ponadto okazało się, że ich umiejętności mogą zostać najlepiej wykorzystane przez oddział Agencji Energetycznej Południowo-Wschodniej Szwecji w Oskarshamn w ramach codziennego doradztwa dla pomniejszych ośrodków miejskich z tego regionu. Armin został w agencji energetycznej przez cztery, a Steffi przez sześć miesięcy. W ramach swoich szkoleń mogli bliżej przyjrzeć się lokalnemu zarządzaniu energią i działaniom, które prowadzone są w Szwecji. Niektóre ze swoich doświadczeń opublikowali na blogu internetowym EnercitEE.

Na Dolnym Śląsku regionalne zaproszenie do składania wniosków ogłoszone przez Natalię Janik, pracowniczkę KARR, polskiego partnera projektu, zostało przyjęte bardzo dobrze. W pierwszej rundzie wybrano siedmiu studentów, którzy dokonają teraz oceny różnych tematów związanych z efektywnością energetyczną, takich jak praca nad strategią zmniejszania zużycia energii i potencjału wykorzystania energii odnawialnych w budynkach szkół jako komponentu lokalnej polityki energetycznej w mieście Jelcz-Laskowice.

W Górnej Sabaudii podejście CAUE, partnera francuskiego, polega na utworzeniu grupy kilku studentów, którzy dokonają wspólnej analizy tematów związanych z energią w samorządach lokalnych. W tym przypadku powstały już pierwsze dokumenty. Wyniki i doświadczenie zostały także przedstawione w ramach większego wydarzenia wspólnie z przedstawicielami uczestniczących miast i rady Górnej Sabaudii. Wydarzenie to pokazało, że szkolenie praktyczne studentów może mieć realny wpływ na realizację potencjału efektywności energetycznej miast. Co więcej, w perspektywie długofalowej te pierwsze analizy często inicjują dalsze działania związane z efektywnością energetyczną.

Więcej informacji: www.enercitee.eu/PraTLA