PraTLA – Studenter uppskattar lokal potential för energieffektivisering


Nio månader efter att projektet PraTLA godkändes har redan den första omgången med praktikplatser ute i regionerna genomförts, med hittills 39 studenter. Studenterna har hjälpt och stöttat lokala myndigheter att identifiera och analysera relevanta områden för energieffektivisering.

Steffi Hänig och Armin Verch, två studenter från universitetet i Zittau, Sachsen, ansökte om praktikplats i Småland. Deras studier i ekonomi passade bra för att hjälpa till med energirådgivning till småföretag på Energikontor Sydosts kontor i Oskarshamn. Armin stannade fyra månader och Steffi sex månader. De fick tillfälle att titta närmare på det lokala energiarbetet och energiåtgärder i Sverige. De har delat med sig av sina erfarenheter på projektbloggen (titta hur barnen lär mer om energi i en idyllisk svensk dagisträdgård, http://enercitee.eu/blog/let%e2%80%99s-make-a-trip-to-the-world-of-energy-%e2%80%93-energy-day-in-a-swedish-kindergarten/#more-724).

                Polish students and Lower Silesian regional coordinator Natalia Janik (left)

I Nedre Schlesien föll Natalia Janiks anrop från den polska partnern KARR väl ut. Sju studenter valdes ut i första omgången och ska nu göra olika utvärderingar. En är att arbeta på en strategi för att minska energiförbrukningen, en annan att titta på potentialen för förnybar energi i skolbyggnader som en del av en lokal energistrategi i staden Jelcz-Laskowice.

I Haute-Savoie samlar CAUE som är fransk partner i projektet många studenter för att göra en gemensam analys av olika energifrågor på lokala myndigheter.  Några dokument har redan tagits fram. Resultat och erfarenheter presenterades vid ett stort evenemang tillsammans med representanter för städerna som deltar och för departementet Haute-Savoie. Det syntes då tydligt att studenternas praktik kan ha en reell påverkan när städerna ska förverkliga sin potential för energieffektiviseringar. De första utvärderingarna fungerar ofta som ett slags kickstart för fler energieffektiviseringsåtgärder på längre sikt.

Mer information: www.enercitee.eu/PraTLA