Bra start för subprojekten i andra omgången


Fem subprojekt godkändes i andra ansökningsomgången. Arbetet kom igång i maj och juni.

Vid kickoffmöten fick deltagarna veta mer om de olika regionerna – hur långt man har kommit, vilka policyer som finns och vad som är utmaningarna. Man kom överens om vad som ska göras härnäst. Man fick också sätta sig in vad som gäller för rapportering och deadline i EnercitEE. Tre gånger i varje subprojekt träffas man från regionerna. Då finns tillfälle att utbyta erfarenheter, fördela arbetsuppgifter, ta beslut, anpassa planeringen, diskutera resultat etc.

Subprojektens startmöten:

E-FoxES:
27–28 juni i Bautzen, Sachsen

ActEE:
20–21 juli i Chambéry, Haute-Savoie

GRACE:
12–13 juli i Bautzen, Sachsen

EEMTE:
12–14 oktober i Jelcz-Laskowice, Nedre Schlesien

FIPREC:
26–27 oktober i Porretta Terme, Emilia-Romagna.