RIEEB – En världsunik byggnads energianvändning utvärderas

 
RIEEB ska stödja regelverk om energieffektiva byggnader i kommuner och hos lokala myndigheter och förbättra kompetensen hos intressenter och politiska rådgivare.

Picture: Project House

(picture source: www.tu-chemnitz.de )

Projekthuset MeTeOr på Tekniska högskolan i Chemnitz är en av fyra byggnader (ej bostäder) som ska undersökas av energiexperter från Sachsen. MeTeOr står för Människor (Mensch), Teknik och Organisation. På alla dessa fyra nybyggda hus ska man i mitten av 2012 gå igenom och se efter om det tyska energispardirektivet tillämpats korrekt. I Sachsen är direktivet viktigt för att nå de regionala energi- och klimatmålen. Det finns redan mycket höga krav på energianvändningen i nybyggda och nyrenoverade hus. Man använder en (virtuell) referensbyggnad för att se till att energikraven uppfylls. Att tillämpa direktivet och följa efterlevnaden är nödvändigt för att minska energiförbrukningen och utsläppen av CO2 från byggnader så mycket som man ska göra i EU till 2050.

Analysen utvärderas för att identifiera fel i utförande och beräkningar, för att sedan ta hänsyn till det vid kommande projekt och när man skapar nya nationella beräkningsprogram.

                               MeTeOr Rendering (picture source: ABK ARCHITEKTEN GMBH)

MeTeOr-huset byggdes av delstaten Sachsen. Byggnaden används som ett centrum för forskning, utbildning, presentation och kommunikation för tvärvetenskapliga team från universitet, representanter för regionala små och medelstora företag och tvärregionala institutioner. Extra fokus ligger på bil- och medicinteknik. Det finns ännu inga byggnader som liknar den här i Tyskland. Invändigt har den flyttbara väggar för att maximera ett flexibelt utnyttjande av utrymmena. Det är också höga krav på den fysikaliska inomhusmiljön för akustik, buller, dagsljusåtergivning, belysning som ändrar färg, presentation och medieteknik.
Nästa år kommer Energikontoret i Sachsen att ordna en workshop i denna ytterst intressanta och unika byggnad.

Mer information: www.enercitee.eu/RIEEB