CLIPART – Konsten att klimatplanera


Klimatet förändras snabbt i Emilia-Romagna – en välutvecklad region i Italien på södra stranden av floden Po. Bland annat har temperaturen under den senaste 20-årsperioden stigit med en grad jämfört med den tidigare 30-årsperioden. Andra tydliga signaler är mängden nederbörd och dess fördelning under året. Emilia-Romagna släpper ut mycket mer växthusgaser per person än genomsnittet i både Italien och Europa, 25–30 % mer. Det är hårda fakta som man tagit fram vid den regionala miljövårdsbyrån Arpa.

Det är känsliga frågor att motverka klimatförändingen och att anpassa samhället till den. Det regionala styret och några lokala styren strävar efter att ta med de här frågorna i sina strategier, men det görs på ett ganska splittrat och ibland motsägelsefullt sätt.

Anpassning till klimatförändring: Å ena sidan handskas man ganska bra med värmeböljor efter en kraftig sådan sommaren 2003 med hemska följder  som fick lokala och regionala myndigheter att tänka ut och få igång en effektiv förebyggande planering. Å andra sidan finns det ingen övergripande plan för anpassning med allmän och detaljerad beskrivning av risker, påverkan och åtgärder från regional/lokal synpunkt.

Motverka klimatförändring: En ny regional plan blir en vägvisare för att nå EU:s 20-20-20-mål i energisektorn, men ännu finns inga planer för att minska utsläppen i samtliga sektorer, t.ex. transporrter, jordbruk och bostäder. Man har inte ens påbörjat arbetet att ta fram några sådana planer. Efter 2007 års inventering av växthusgaser görs nu en uppdatering för 2010. Kommuner och provinser gör sina inventeringar. Visst behövs dessa inventeringar  i arbetet mot klimatförändring, men det är långtifrån tillräckligt för att minska växthusgaserna tillräckligt mycket.

Idén bakom CLIPART (Klimatplanering och granskningsverktyg för lokala och regionala myndigheter) föll sig ganska naturlig. Ta ekonomi som ett exempel, där man slår fast en budget och sedan regelbundet stämmer av utgifterna mot budgeten. Vi ser framför oss en metod i arbetet mot klimatförändring där regionala och lokala myndigheter också arbetar med en budgetfas och en avstämningsfas.

Budgetarbetet ska inte bara handla om allmänna mål för att minska växthusgaserna utan man måste sätta upp mål för alla sektorer som diskuteras och förhandlas som i en vanlig budgetprocess.

Avstämningen liknar kanske mer det man gör i kvalitetsarbetet där man stämmer av vad som gjorts mot de uppsatta målen och föreslår åtgärder i de fall där man inte uppfyllt dem.
Hur effektivt man än arbetar för att motverka klimatförändringen så kommer den att fortsätta ytterligare några decennier på grund av trögheten i systemet. Man måste fortsätta att  förebygga skador och undersöka nya möjligheter. När man ska anpassa samhället till klimatförändringen utgår man från prognoser som bygger på klimatforskarnas modeller. Det finns metoder för att skala ner dessa och förutsäga lokala förändringar.  Man måste titta på påverkan i alla sektorer  och ta fram nya rekommendationer och strategier. Det gör man på europeisk, nationell och regional nivå, men även städer gör egna planer.

Allt detta arbetar CLIPART med. I år har man belyst nuläget i en översiktsrapport med detaljerade exempel, och nästa år kommer man att fokusera på att ta fram ett slutdokument i form av en handbok med utvalda metoder och verktyg. Det finns mycket kvalificerade kunskaper, erfarenheter och experter bland partner så vi väntar oss gott om användbara resultat att sprida ut i Europa.

Mer information: www.enercitee.eu/CLIPART