SustraMM – Erfarenhetsutbyte: Att utbilda morgondagens resenärer i Blekinge


Erfarenhetsutbyte mellan regionerna är ett viktigt inslag i projektet SustraMM som ska påverka transport- och resvanor. Alla får tillfälle att visa sina exempel hemifrån på hur hållbara resor och transporter kan organiseras så att man snabbt och bekvämt kan resa i närområdet.

Ett gott exempel som kommer från Energikontor Sydost är Blekingeresan. I alla tre länen Blekinge, Kronoberg och Kalmar ska man lära morgondagens resenärer hur man reser med kollektivtrafiken. Man vänder sig till 12-åriga barn som får åka i regionen under en dag med kollektivtrafiken i grupper om 4 till 7 barn.

(source: children from the municipality of Helsingborg)

Trafikverket, Blekingetrafiken och Energikontor Sydost fick inspiration från Helsingborg och gjorde 2011 en pilotomgång med två skolklasser. De fick själva använda tidtabeller och reseplanerare på webben. På våren gjorde de en resa där de experimenterade och lärde sig hur man reser med buss och tåg. Efteråt berättade de om sina resor på en poster, i en powerpoint¬presentation eller i en film som de skickade till kollektivtrafikbolaget.

                                                 (source: children from the municipality of Helsingborg)

Det var Blekingetrafiken som organiserade och finansierade den här resdagen med tidtabeller, resruttskartor och endagskort till kollektivtrafiken. Med en sådan här resdag får eleverna öva sig på att arbeta i grupp, dokumentera och lära sig mer om geografi, historia och kultur. Och dessutom ha en rolig dag!

Vinsterna är att morgondagens resenärer får lära sig planera och resa med kollektivtrafiken och att visa hållbara transportalternativ. Fördelar på lång sikt är ökat resande med kollektivtrafiken – och mindre trafik på vägarna – hos de som deltagit i projektet.

Andra goda exempel handlar om cykeltävlingar, gratis prova på kollektivtrafikresor för bilister, godstransporter, gång- och cykelbanor och cykelbussar.

Mer information: www.enercitee.eu/SUSTRAMM