SustraMM – Wymiana doświadczeń: szkolenie przyszłych podróżnych w Blekinge


Zasadniczym celem projektu SustraMM jest wymiana doświadczeń pomiędzy regionami. Dlatego też wszyscy partnerzy wybrali przykłady dobrych praktyk, które pokazują w jaki sposób można zorganizować zrównoważony transport nie rezygnując zarazem z możliwości szybkiego i wygodnego przemieszczania się ludzi w obrębie ich okolicy.

Jednym z przykładów dobrych praktyk przedstawionych przez Agencję Energetyczną Południowo-Wschodniej Szwecji jest “Wycieczka po Blekinge” w trzech regionach Szwecji: Kronoberg, Kalmar i Blekinge. Tematem jest uczenie przyszłych podróżnych  (dwunastoletnich dzieci) przemieszczania się za pomocą transportu publicznego. Podróżują one po regionie przez jeden dzień korzystając z transportu publicznego w grupach od 4 do 7 osób.

Blekingetrafiken, Szwedzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (lokalny dostawca usług  komunikacji publicznej) i Agencja Energetyczna Południowo-Wschodniej Szwecji czerpiąc inspirację z Helsingborg z południowej Szwecji w 2011 r. dokonały realizacji pilotażowego projektu dla dwóch klas szkolnych. W szkole uczniowie planują jednodniową wycieczkę z wykorzystaniem pociągów i autobusów. Samodzielnie korzystają z rozkładów jazdy oraz internetowych narzędzi do planowania podróży. Podczas wiosennych wycieczek dzieci eksperymentują, ucząc się jak korzystać z autobusu i pociągu. Po wycieczce składają z niej sprawozdanie wręczając firmie świadczącej usługi komunikacji publicznej plakat, prezentację Power Point lub film.

Dla celów zorganizowania i sfinansowania jednodniowej wycieczki dostawca usług komunikacji publicznej zapewnia rozkłady, mapy tras i jednodniowe bilety do wykorzystania w regionalnej komunikacji publicznej. Dzięki takiej lekcji uczniowie zdobywają umiejętności pracy w grupie i tworzenia dokumentacji, a także poznają geografię, historię i kulturę swojego regionu. A poza tym spędzają ten dzień w ciekawy i atrakcyjny sposób!

Do korzyści można też zaliczyć fakt, że przyszli podróżni uczą się w jaki sposób planować podróże i korzystać z komunikacji publicznej, jak również prezentować alternatywne rozwiązania z zakresu zrównoważonego transportu. Oczekiwane długofalowe korzyści to zwiększone wykorzystanie komunikacji publicznej (i mniejszy ruch uliczny) wśród dzieci, które wzięły udział w projekcie.

Wśród innych przykładów dobrych praktyk można np. wymienić organizowanie zawodów rowerowych, darmowych jazd próbnych transportem publicznym dla kierowców samochodów, transportu towarów, dróg wyłącznie dla niezmotoryzowanych pojazdów oraz przechodniów, a także udostępnianie autobusów rowerowych.

Więcej informacji: www.enercitee.eu/SUSTRAMM