Udany początek podprojektów w ramach drugiego Zaproszenia


Po drugim Zaproszeniu do Składania Wniosków zatwierdzono pięć podprojektów. Realizacja każdego z nich rozpoczęła się w maju/czerwcu tego roku.

Podczas spotkań inauguracyjnych Uczestnicy Podprojektów dowiedzieli się więcej na temat aktualnego stanu wiedzy, polityk i wyzwań uczestniczących regionów i wspólnie uzgodnili kolejne kroki. Co więcej, partnerom podprojektów przedstawiono procedury sprawozdawcze i terminy. W czasie trwania projektu będą mieć miejsce trzy spotkania międzyregionalne, zakładające wymianę informacji, przydzielenie zadań, podjęcie decyzji, dostosowanie planów, dyskusję na temat rezultatów, itp.

Spotkania inaugurujące podprojekty odbyły się zgodnie z następującym harmonogramem:

E-FoxES:
27 - 28 czerwca w Bautzen w Saksonii

ActEE:
20 - 21 lipca w Chambéry w Górnej Sabaudii

GRACE:
12 – 13 lipca w Bautzen w Saksonii

EEMTE:
12 – 14 października w Jelczu-Laskowicach na Dolnym Śląsku, oraz

FIPREC:
26 - 27 października w Porretta Terme, w regionie Emilia-Romania.