RIEEB – Wyjątkowy w skali światowej budynek zostanie poddany ocenie pod względem energetycznym

     
Celem RIEEB jest wspieranie wdrażania przepisów prawnych dotyczących sprawnych energetycznie budynków okręgów i władz lokalnych oraz poprawa kwalifikacji wszystkich osób zainteresowanych, a także konsultacji politycznych.

“Dom Projektu MeTeOr” (MeTeOr – Mensch (ludzie), Technik (technologia), Organisation (organizacja), Politechnika w Chemnitz) jest jednym z czterech budynków niemieszkalnych, które zostaną sprawdzone pod względem energetycznym przez niezależną grupę ekspertów z Wolnego Kraju Saksonii (Niemcy). We wszystkich czterech nowopowstałych budynkach właściwe wdrożenie i kalkulacje dotyczące niemieckiej dyrektywy, tj. rozporządzenia dot. oszczędzania energii (EnEV 2009) zostanie poddane kontroli do połowy 2012 r. W Saksonii dyrektywa ta jest zasadniczym narzędziem służącym do osiągnięcia regionalnych celów dotyczących efektywności energetycznej i ochrony klimatu. Dla nowopowstałych i modernizowanych budynków istnieją już bardzo wysokie wymagania dotyczące norm energetycznych. Zgodność z normami energetycznymi jest określana z wykorzystaniem budynku referencyjnego (budynek wirtualny). Przestrzeganie i wdrażanie rozporządzenia dot. oszczędności energii jest niezbędne, by zmniejszyć ogólne zużycie energii oraz emisji CO2 we wszystkich budynkach, zgodnie z normami europejskimi do roku 2050.

Ocena analizy wykorzystywana jest do określenia błędów wykonawczych i obliczeniowych, które zostaną uwzględnione w przyszłych projektach oraz przy tworzeniu kolejnych państwowych programów obliczeniowych.

“Dom Projektu MeTeOr” został zbudowany przez Wolny Kraj Saksonię. Budynek służy głównie jako centrum badań, nauki, prezentacji i komunikacji dla zespołów interdyscyplinarnych, głównie z uniwersytetów, przedstawicieli regionalnych MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) oraz obiektów ponadregionalnych. Szczególną uwagę poświęcono inżynierii medycznej i samochodowej. Obecnie nie istnieje w Niemczech budynek porównywalny pod względem użyteczności i realizacji architektury. Wnętrze składa się głównie z przesuwnych ścian, co pozwala zmaksymalizować dostępność przestrzeni. Wysokie wymagania postawiono także jakości strukturalno-fizycznej wnętrz, związanej z szumem akustycznym, naturalnością światła dziennego, oświetleniem zmieniającym kolor, prezentacją oraz technologią medialną.

W przyszłym roku Saksońska Agencja Energetyczna - SAENA GmbH zorganizuje warsztaty w tym interesującym i wyjątkowym budynku.

Więcej informacji: www.enercitee.eu/RIEEB