Materiał reklamowy EnercitEE


Materiał reklamowy

Trzeci newsletter EnercitEE jest także dostępny w następujących wersjach językowych:

 

Broszura na temat dobrych praktyk

Ponadto opublikowano dokumentację dobrych praktyk związanych z elektrociepłownią uzyskującą energię z biomasy i domów niskoenergetycznych w Smalandii.