SCC – En hållbar klimatutmaning, de första resultaten i Växjö


Att hitta vägar för att minska sina CO2-utsläpp, att spara energi och att använda mer förnybar energi – det är syftet med projektet En hållbar klimatutmaning (SCC). Det gör man tillsammans med lokala myndigheter genom att hitta olika sätt att få medborgarna med på vägen mot en klimatsmartare livsstil. Varje region som är med som partner i projektet kommer att arbeta med sin speciella målgrupp och ta fram passande metoder. I Växjö är målgruppen personal på olika arbetsplatser. I Meerane i Tyskland fokuserar man på elever och deras familjer, i Prioriterre i Frankrike på intresserade medborgare och i Italien på privata fastighetsägare.

Resultaten från den första klimatutmaningen i Växjö är mycket intressanta. Fyra arbetsplatser har utmanats av två klimatidoler att ändra sina resvanor och sin elanvändning. En klimatidol är en lokal kändis som är intresserad av hållbar utveckling och vill utmana andra till ett klimatsmartare beteende. I Växjö är det landshövdingen Kristina Alsér och regiondirektören Peter Hogla som är klimatidoler. De har redan i ett annat projekt minskat sina privata CO2-utsläpp för mat, konsumtion, energi och resande med nästan 30 %. I första omgången utmanar de nu 190 medarbetare på fyra arbetsplatser. 72 av dem kommer att föra in data om sina resvanor och sin elanvändning på webben.

Inspiration och tips på vad de kan göra för att minska sin elförbrukning och minska sina CO2-utsläpp för resor får de på webbplatsen Klimatutmaningen (www.vaxjo.se/-/Klimatutmaningen/). Där ska alla som deltar registrera sin elförbrukning under en månad och alla klimatsmarta resor (gång, cykel, buss, tåg) under sex veckor. De kan då se hur mycket energi, CO2-utsläpp och pengar de sparat. Några företag har dessutom erbjudit rabatter på klimatsmarta produkter som LED-lampor, cykelutrustning och kort till kollektivtrafiken. Under första perioden sparade deltagarna 8 300 kg CO2-utsläpp. Om de fortsätter med sina nya vanor kommer de att spara utsläpp av 75 000 kg CO2 per år. Under utmaningen sparade de 100 000 kronor och fortsätter de likadant kommer de att spara 725 000 kronor per år.

Mer information: www.enercitee.eu/SCC