LEEAN – Många bäckar små, om att spara energi i byggnader och boende


Subprojektet LEEAN är ett informationsprojekt som ska bidra till att de som bor i flerfamiljshus sparar energi. Även byggbranschen ska få stöd att använda förnybar energi vid byggande och renovering. Målet är att LEEAN ska ta fram riktlinjer till offentliga tjänstemän, personal i bostadsbolagen, byggbranschen och lokala energikontor för att de i sin tur ska kunna ge råd till hyresgäster, privata hyresvärdar, företag, invandrare och låginkomsttagare. I Sverige vänder man sig främst till hyresgäster.

Energikontoret SAENA GmbH i Sachsen tar fram en vägledning om energieffektivt byggande och renovering för byggbranschen. Ett utkast till de första kapitlen är redan skrivet. Den tar upp hela bygg- och renoveringsprocessen från planering till färdigt bygge.

Riktlinjerna tas fram i nära samarbete med ingenjörer. De kommer att ta hänsyn till hur de lokala förhållandena ser ut och vad de kräver. Som pilotregion för att testa och anpassa riktlinjerna har man valt den närliggande kommunen Vogtlandkreis.

Ur innehållet:

  • Regelverk och krav
  • Handledning om förvärv av mark och byggnader
  • Tillstånd
  • Planeringskriterier
  • Konstruktion och byggmaterial
  • Kvalitetsstyrning
  • Energieffektiv utrustning
  • Statliga bidrag och finansieringsmöjligheter

Huvudfokus ligger på energisparbeteenden och förnybar energi i bostäder och att uppmuntra hållbar teknik med tanke på klimatet. Riktlinjerna kommer att finnas på webben 2012 och en version riktad till byggmyndigheter i Sachsen kommer att tryckas.

Regionerna i LEEAN kommer tillsammans att göra en katalog med goda exempel på energieffektivt byggande, med genomförda projekt och erfarenheter som sedan ska uppdateras kontinuerligt. Den kommer att finnas på webbplatsen mot slutet av 2011. 

Mer information: www.enercitee.eu/LEEAN