Ένας χρόνος υλοποίησης EnercitEE

Picture: WG & SG meeting Heraklion

Το πρόγραμμα EnercitEE είναι σε εφαρμογή τώρα για ένα έτος. Από την παρουσίαση του στο πρώτο ενημερωτικό δελτίο, που δημοσιεύθηκε το Σεπτέμβριο του  2010,  το EnercitEE έχει κάνει σημαντική πρόοδο. Μετά από τα αρχικά σημαντικά βήματα για τη δημιουργία μιας αξιόπιστης εταιρικής σχέσης και μιας ομαλής συνεργασίας των εταίρων, μια βασική εστίαση EnercitEE είναι τα εν εξελίξει -  υποπρογράμματα.

Στα μέσα του Σεπτεμβρίου του 2010, ολοκληρώθηκε η 1η πρόσκληση επιλέξιμων προτάσεων. Το γραφείο συντονισμού έλαβε επτά αιτήσεις υποπρογραμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι εκπλήρωσαν όλα τα επίσημα κριτήρια και θα μπορούσαν, επομένως, να μεταφερθούν προς τους αρμόδιους Περιφερειακούς συντονιστές για την εκτέλεση της ποιοτικής αξιολόγησης.
Η ποιοτική αξιολόγηση είναι βασισμένη στα κριτήρια που περιγράφονται στο εγχειρίδιο EnercitEE. Βάσει της αξιολόγησης έξι υποπρογράμματα εγκρίθηκαν τα οποία περιγράφονται παρακάτω.

Μετά από τις συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας και συντονισμού, τεχνικά και επιμορφωτικά σεμινάρια οργανώθηκαν για να προωθήσουν τις ορθές πρακτικές από τις περιοχές και να παρέχουν μια πλατφόρμα για μια διαπεριφερειακή ανταλλαγή των εμπειριών. Αυτή η ανταλλαγή των εμπειριών είναι μια πολύ σημαντική πτυχή για το EnercitEE. Η δυνατότητα, η εμπειρία και η γνώση που υπάρχει σε κάθε περιοχή πρέπει να μεταφερθεί και στους άλλους συμμετέχοντες. Ένα πρώτο βήμα είναι η τεκμηρίωση των τεχνικών επισκέψεων και των επιμορφωτικών σεμιναριων. Το επόμενο βήμα θα γίνει τον Απρίλιο του 2011, όπου πρόκειται να διοργανώσουμε το πρώτο “Οριζόντιο σεμινάριο”.

Όλοι πρέπει για να διανείμουμε τα αρχικά αποτελέσματα EnercitEE όσο το δυνατόν ευρύτερα μέσω του ιστοχώρου, των δελτίων τύπου, των περιφερειακών ενημερωτικών δελτίων, των ενημερωτικών φυλλαδίων , των εκθέσεων, των αφισών κτλ. Οποιαδήποτε ανατροφοδότηση, οποιοσδήποτε σχολιασμός  ή άλλες συνεισφορές είναι ευπρόσδεκτοι. Παρακαλούμε ελάτε σε επαφή με το γραφείο συντονισμού EnercitEE μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης enercitee.lfulg@smul.sachsen.de.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον ένα επιτυχές έτος για το EnercitEE το 2011 - ένα χρόνο γεμάτο προκλήσεις, ανταλλαγές και δραστηριότητες. Στο ερχόμενο έτος, έχουμε μερικά πολύ σημαντικά κύρια σημεία για να υπερνικήσουμε άλλη μια φορά. Όλοι χρειάζεται να συμβάλουν για την επιτυχία του EnercitEE και των υποπρογραμμάτων του, και τελικά για να επιτύχουμε έναν πιο βιώσιμο τρόπο της ζωής, για χάρη του περιβάλλοντός μας και του μέλλοντος των επόμενων γενεών.