Η 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων


Η 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα υποπρογράμματα EnercitEE  είναι ανοιχτή. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στο γραφείο συντονισμού μέχρι τις 4 Μαρτίου 2011. Μέχρι έξι επιμέρους έργα είναι δυνατόν να εγκριθούν κατά τη δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Ένας προϋπολογισμός ύψους περίπου 935.000 ευρώ μπορεί να διατεθεί για τα υποπρογράμματα. Το προτεινόμενο εύρος τιμών του υποπρογράμματος ανέρχεται στις 100,000 με 270,000 ευρώ.

Ακολουθούν τα  υποπρογράμματα τα οποία θα ανοίξουν στη 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων:

SP 2   Πολιτικές ευαισθητοποίησης (διαγωνισμοί  ΕΕ και παιχνίδια)
SP 4   Προώθηση και ανταλλαγή καλών πρακτικών των πολιτών για την Ε.Ε.
SP 5   Προγράμματα επιδότησης για τους πολίτες
SP 7   Μέσα κατάρτισης ΕΕ για το προσωπικό των δημόσιων αρχών και την
         ανταλλαγή γνώσεων
SP 8   Χρηματοδοτούν μέσα για πολιτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης
SP 12 Νέα μέσα για τον τοπικό ενεργειακό προγραμματισμό και την
         υλοποίηση

Πριν από την υποβολή της αίτησης, τα έγγραφα που προβλέπονται στο πακέτο αίτησης θα πρέπει να μελετηθούν. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και το έγγραφο στρατηγικής EnercitEE, ειδικότερα. Πρακτικές πληροφορίες για το πώς να υποβάλλεται μια αίτηση υποπρογράμματος μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο για το SPP.