Εγκεκριμένα υποπρογράμματα EnercitEE μετά από την 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων


Ήταν δυνατό να εγκριθούν έξι υποπρογράμματα υπό όρους μετά από την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Αυτοί οι όροι αφορούν τη δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας , την αξιολόγηση και τη διαπεριφερειακή προσέγγιση των υποπρογραμμάτων.


LEEAN: Δίκτυα τοπικών συμβουλών για την ενεργειακή αποδοτικότητα

Επικεφαλής Υποπρογράμματος:
Οργανισμός Ενέργειας SAXON – SAENA GmbH (Σαξονία)

Συμμετέχοντες υποπρογράμματος:
Prioriterre (Haute-Savoie)
Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης (Κρήτη)
ERVET Emilia-Romagna  Περιφερειακή Υπηρεσία Ανάπτυξης (Emilia-Romagna)
Υπηρεσία Ενέργειας Νοτιοανατολικής Σουηδίας (Smaland (Kalmar and Kronoberg)/Blekinge)  Δήμος Bielawa (Κάτω Σιλεσία)

Συνολικός προϋπολογισμός:  369.483,00 €

Η πρόταση για LEEAN υποβλήθηκε στο πλαίσιο μιας προτεραιότητας του υποπρογράμματος 1 «Στρατηγικές της ΕΕ μεταφοράς γνώσεων - οι τοπικές συμβουλές για την ενέργεια και δίκτυα».

Ο γενικός στόχος του LEEAN είναι η υποστήριξη των δημοτικών υπαλλήλων, το προσωπικό των (κοινωνικών) ενώσεων στέγασης και τοπικών ενεργειακών οργανισμών στην παροχή συμβουλών στους ιδιοκτήτες σπιτιών, στους τους ενοικιαστές και τις επιχειρήσεις, στους μετανάστες και σ τις οικογένειες που υποφέρουν από τη”φτώχεια των καυσίμων”για να μειώσει το ενεργειακό κόστος, να αλλάξει την ενεργειακή συμπεριφορά με την πληρπφόρηση και την υιοθέτηση ορθών πρακτικών της ΕΕ. Η πρόταση LEEAN  επικεντρώνεται στους τομείς των κτηρίων και κατοικιών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ.
Η διαπεριφερειακή συνεργασία με τη βαθιά εξειδικευμένη τεχνογνωσία στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας εγγυάται ένα ευρύ φάσμα των ειδικών γνώσεων και μέσων, καθώς και εντατική διαπεριφερειακή ανταλλαγή τεχνογνωσίας σχετικά με υπάρχουσες προσεγγίσεις και μέσα. Τέλος, οι στρατηγικές και τα μέτρα, ιδίως στον τομέα των κτηρίων και των κατοικιών, θα εφαρμοστούν καλύτερα και κυρίως, οι ενεργειακές συμβουλευτικές υπηρεσίες και τα δίκτυα θα πρέπει να ενισχυθούν και να ενδυναμωθούν, και οι καλές πρακτικές να  μεταφερθούν με επιτυχία. Τελικά, το  LEEAN  δίνει επίσης την ευκαιρία να υποστηριχθεί σε σημαντικό βαθμό η ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών.


SCC: Η βιώσιμη κλιματική πρόκληση.

Επικεφαλής Υποπρογράμματος:
Πόλη του Växjö (Smaland (Kalmar and Kronoberg)/Blekinge)

Συμμετέχοντες υποπρογράμματος:
Prioriterre (Haute-Savoie)
Ενέργεια και Αειφόρος Ανάπτυξη Υπηρεσία της Modena (AESS) (Emilia-Romagna)
Πόλη του Meerane (Σαξονία)

Συνολικός προϋπολογισμός: 174.000,00 €

Η πρόταση για τους φορείς  υποβλήθηκε στο πλαίσιο της προτεραιότητας του υποπρογράμματος «Δικτυακές στρατηγικές των πολιτών της ΕΕ στις τοπικές αγορές
(ενδιαφερόμενοι της ΕΕ εντός των τοπικών αγορών) »

Το έργο της Βιώσιμης Κλιματικής Πρόκλησης (SCC)  στοχεύει στην ανάπτυξη και τη χρήση μεθόδων για την συμμετοχή των πολιτών στην επίτευξη των στόχων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – γνωστοί ως στόχοι της  Ευρωπαϊκής Ένωσης 20-20-20.
Το έργο θα αποτελέσει πρόκληση για διάφορες ομάδες πολιτών να γίνουν πιο “έξυπνοι” όσον αφορά το κλίμα και τη χρήση της ενέργειας, των μεταφορών και της κατανάλωσης καυσίμων. Με τη συμμετοχή γνωστών προσώπων που είναι γνωστά ως «Είδωλα του κλίματος (με προσωπικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της πόλης / περιφέρειας σε μια κλιματικά “ έξυπνη” πόλη / περιφέρεια ) στις ενημερωτικές καμπάνιες, το έργο SCC θα έχει ενδεχομένως μεγαλύτερο αντίκτυπο σε επιλεγμένη ομάδες πολιτών, αλλά θα δημιουργήσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα μέσων ενημέρωσης.
Το σχέδιο θα στηρίξει έμπρακτα τους πολίτες με την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις αναγκαίες αλλαγές και τα μέτρα προς υιοθέτηση. Επιπλέον, η SCC, θα προσφέρει ευκαιρίες για τη μέτρηση των επιτευγμάτων. Ειδικότερα, το έργο θα υποστηρίξει όλους τους πολίτες στην αλλαγή της συμπεριφοράς τους, με εργαστήρια, σεμινάρια, συναντήσεις και τις ημέρες δράσης, θα παρέχει πληροφορίες μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του Διαδικτύου και έντυπων φυλλαδίων  για να τους βοηθήσουν να μειώσουν τις εκπομπές CO2 κατά 20% και την ενεργειακή τους κατανάλωση κατά 20 %. Η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών αποτελεί ουσιώδες μέρος του SCC. Θα εκπονήσουν επίσης κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ορθές πρακτικές. Τα αποτελέσματα θα διανεμηθούν στις συμμετέχουσες περιοχές, καθώς και σε άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες.


SUSTRAMM: Αειφόρος μεταφορές για τη διαχείριση της κινητικότητας

Επικεφαλής Εταίροι Υποπρογράμματος:
Υπηρεσία Ενέργειας Νοτιοανατολικής Σουηδίας (Smaland (Kalmar and Kronoberg)/Blekinge

Συμμετέχοντες υποπρογράμματος:
Δήμος Cluses  (Haute-Savoie)
Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δρέσδης (Σαξονία)
Πόλη της Pirna (Σαξονία)

Συνολικός προϋπολογισμός: 141.344,13 €

Η πρόταση για το SUSTRAMM υποβλήθηκε στο πλαίσιο της προτεραιότητας του υποπρογράμματος 6 «Στρατηγικές και σχέδια για την κινητικότητα και τις μεταφορές».

Το SUSTRAMM εξετάζει τις δραματικές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες του “διψασμένου για ενέργεια” τρόπου ζωής μας, με την υποστήριξη των τοπικών και περιφερειακών αρχών για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα σχετικά με τις αειφόρες μεταφορές και Διαχείρησης Κινητικότητας (ΔΚ).
Το SUSTRAMM αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των αλλαγών στη στάση και τη συμπεριφορά. Το SUSTRAMM θα οδηγήσει σε μια καλύτερη ανταλλαγή εμπειριών σε κάθε περιφέρεια, καθώς και μεταξύ των περιφερειών, ως αποτέλεσμα της ενισχυμένης δικτύωσης των ενδιαφερόμενων φορέων και των φορέων λήψης αποφάσεων σχετικά με το θέμα των Βιώσιμων Μεταφορών, για παράδειγμα. Βασικοί παράγοντες θα εκπαιδευτούν στη ΒΜ για να βελτιωθεί η κατανόηση και η ενίσχυση μέτρων για τις μεταφορές. Οι κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για την Διαχείριση Κινητικότητας θα έχουν αντίκτυπο στο σχεδιασμό των μεταφορών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Ως εκ τούτου, η κινητικότητα και οι  στρατηγικές διαχείρισης και τα μέτρα που θα εφαρμοστούν καθώς και τα δίκτυα διαχείρισης μεταφοράς θα ενισχυθούν. Οι μακροπρόθεσμες βλέψεις του SUSTRAMM είναι να επιτευχθούν πιο βιώσιμα και ενεργειακά αποδοτικότερα συστήματα μεταφορών.


RIEEB: Περιφερειακός αντίκτυπος με ενεργειακά αποδοτικά κτίρια

Επικεφαλής Εταίροι Υποπρογράμματος:
Οργανισμός Ενέργειας Saxon – SAENA GmbH (Σαξονία)

Συμμετέχοντες υποπρογράμματος:
GodaHus (smaland (Kalmar and Kronoberg)/Blekinge)
η Κοινότητα Jelcz-Laskowice( Νότια Σιλεσία)
Συμβουλιο για την πολεοδομία, την  αρχιτεκτονική και το περιβάλλον του Haute-Savoie (Haute-Savoie)
 
Συνολικός προϋπολογισμός: 240.376,00 €

Η πρόταση  RIEEB υποβλήθηκε στο πλαίσιο της προτεραιότητας του υποπρογράμματος 9 «Στρατηγικές για τη βελτίωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε δημόσια κτίρια».

Ο κτιριακός τομέας δαπανά το 85% της ενέργειας για θέρμανση και ζεστό νερό. Ως εκ τούτου, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των κτιρίων αποτελούν σημαντικά μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
 Είναι απαραίτητο να καθοριστούν πιο συγκεκριμένα μέτρα αξιοποίησης του  ανεκμετάλλευτου δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια για να μειωθεί η εξάρτηση ενέργειας των κρατών μελών στον τομέα αυτό.
Με τη βοήθεια του RIEEB, εξωτερικοί εμπειρογνώμονες στις περιοχές των εταίρων θα επανεξετάσουν τις εθνικές κανονιστικές διατάξεις σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων σε περισσότερα από τριάντα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων  κτιρίων διαφόρων κατηγοριών. Τα κλιματολογικά, αρχιτεκτονικά, τεχνικά και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της κάθε περιφέρειας εταίρου θα ληφθούν υπόψη. Το έργο θα συμβάλει στη σημαντική αύξηση των γνώσεων και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων μεταξύ των ενδιαφερομένων στις περιοχές των εταίρων. Η πείρα που θα αποκτηθεί κατά τη διάρκεια του έργου θα είναι χρήσιμη για την πρακτική εφαρμογή στις αντίστοιχες περιοχές τους.


 
CLIPART - Κλιματικοί σχεδιασμοί και επανεξέταση των εργαλείων για τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές

Επικεφαλής Έταιρος Υποπρογράμματος:
Περιφερειακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος Emilia-Romagna, ΥδροΜετεοΚλιματική Υπηρεσία (Emilia-Romagna)

Συμμετέχοντες υποπρογράμματος:
Οργανισμός Ενέργειας Saxon - SAENA GmbH (Σαξονία)
Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης (Κρήτη)
Αir-APS (Haute-Savoie)
Πόλη της Jelenia Góra (Νότια Σιλεσία)

Συνολικός προϋπολογισμός: 287.000,000 €

Η πρόταση για CLIPART υποβλήθηκε στο πλαίσιο της προτεραιότητας του υποπρογράμματος 10 «Περιφερειακές  κλιματικές πολιτικές γα για τον μετριασμό και την προσαρμογή - ανταλλαγές μεταξύ των τοπικών αρχών» του προσωπικού.

Το υποπρόγραμμα CLIPART στοχεύει στην παροχή των μεθοδολογιών και εργαλείων για την υποστήριξη των περιφερειακών και τοπικών αρχών στο σχεδιασμό πολιτικής για το κλίμα. Με δεδομένη τη σημασία και τον επείγοντα χαρακτήρα των κλιματικών ζητημάτων, θα πρέπει να σχεδιάζεται και να ορίζεται κάθε χρόνο ένα συνολικό περιφερειακό ή τοπικό  των αερίων του θερμοκηπίου .
Για το σκοπό αυτό, οι εταίροι θα ανταλλάξουν και θα μοιραστούν τις υπάρχουσες εμπειρίες οι οποίες θα συζητηθούν και θα αναλυθούν για να παραχθεί μια γενική μεθοδολογία που θα μπορούσε να ακολουθηθεί αμέσως και να εφαρμοσθεί από τις ευρωπαϊκές περιφέρειες και τους δήμους ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικός μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής.
Η εταιρική σχέση θα συλλέγει και θα αναλύει όλες τις υπάρχουσες τεχνογνωσίες για την αλλαγή του κλίματος και των ενεργειακών πολιτικών σε επίπεδο διακυβέρνησης. Με βάση την υπάρχουσα γνώση και εκτεταμένες εσωτερικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις με τις τοπικές αρχές, το προσωπικό και τους ενδιαφερόμενους φορείς, μια γενική μεθοδολογία για τον προγραμματισμό της αλλαγής του κλίματος αποφυγής και μετριασμού είναι ευρέως διαθέσιμες.


PraTLA- Η πρακτική εκπαίδευση στις τοπικές αρχές

Επικεφαλής Εταίρος Υποπρογράμματος:
Hochschule Zittau/Goerlitz- Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σαξονία)

Συμμετέχοντες υποπρογράμματος:
Υπηρεσία Ενέργειας για τη Νοτιοανατολική Σουηδία (Smaland (Kalmar and Kronoberg)/Blekinge)
Συμβούλιο για την αρχιτεκτονική πολεοδομία και το περιβάλλον της Haute-Savoie (Haute-Savoie)
Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης (Κρήτη)
Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης Karkonoska (Νότια Σιλεσία)

Συνολικός προϋπολογισμός: 269.446,00 €

Η πρόταση για PraTLA υποβλήθηκε στο πλαίσιο της προτεραιότητας Υποπρογράμματος 11 με τίτλο «Βελτίωση των τοπικών ενεργειακών πολιτικών –απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στις τοπικές αρχές»                                          

Κύριος στόχος του  PraTLA είναι να βελτιωθεί η τοπική πολιτική ενεργειακής απόδοσης μέσω της πρακτικής των προγραμμάτων κατάρτισης στις τοπικές αρχές. Το PraTLA προσδιόρισε δύο ομάδες-στόχους για το υποέργο:
1) τοπικοί υπάλληλοι των αρχών που χρειάζονται βοήθεια λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας σχετικά με την ανάπτυξη και την εφαρμογή της πολιτικής για την τοπική ενεργειακή απόδοση και
2) σπουδαστές και  εκπαιδευτές ως τοπικοί εμπειρογνώμονες της ενέργειας που στερούνται την κατανόηση των διοικητικών δομών και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και λύσεων για την ενεργειακή απόδοση στις τοπικές αρχές
Το PraTLA θα προσδιορίσει τις ιδιαίτερες ανάγκες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις πόλεις, θα εντοπίσει  τους κατάλληλους σπουδαστές ή τους εκπαιδευτές ως τοπικούς εμπειρογνώμονες της ενέργειας και για τη διοργάνωση στοχοθετημένων συγκεκριμένων προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο των τοπικών αρχών, οι οποίες. Αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης θα προετοιμάζονται  εκ των προτέρων για ταιριάζουν στις αρμοδιότητες των τοπικών εμπειρογνωμόνων (μαθητές / εκπαιδευτές) με τις ειδικές ανάγκες των τοπικών ενεργειακών πολιτικών.
Η όλη διαδικασία θα εντάσσεται σε μια συνεχή διαπεριφερειακή ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με διδακτικές επιμορφωτικές προσεγγίσεις στα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά ιδρύματα, σχετικά με τις ειδικές ανάγκες των τοπικών αρχών σε θέματα ενεργειακής απόδοσης και την πρακτική εφαρμογή και τον αντίκτυπο των προγραμμάτων κατάρτισης σε πέντε ευρωπαϊκές περιφέρειες, με διαφορετικό περιφερειακό πολιτικό πλαίσιο.