Ett år med EnercitEE

 Picture: Working/Steering Group Meeting Heraklion  October 2010

Working Group / Steering Group Meeting, October 2010, Heraklion


Efter ett år med EnercitEE är det nu dags för subprojekten att komma igång. En viktig del är erfarenhetsutbyte mellan regionerna. Vi har redan börjat med att dokumentera studieresor och utbildningstillfällen. Nu gäller det att på olika sätt nå ut med resultaten. Alla behöver vara med och bidra för att EnercitEE och subprojekten ska bli framgångrika och bidra till en mer hållbar livsstil, för miljöns skull och med tanke på kommande generationer. Lämna gärna synpunkter och bidrag till enercitee.lfulg@smul.sachsen.de.

                                             Anja Barth, projektkoordinator i EnercitEE