Goda exempel från regionerna


Passivhus i Sachsen

Första passivhuset i Sachsen byggdes 2002 och därefter har många fler byggts. Sachsen ger ekonomiskt stöd till byggandet samt informerar om passivhus och tar emot studiebesök.

Picture: Passive house example Kindergarten Doebeln

Kindergarten Döbeln, Saxony


Geotermisk energi i Nedre Schlesien

Polen har gott om geotermisk energi. I 80–90 % av områdena där den finns är den kostnadseffektiv att använda. Spaanläggningen i Cieplice/Jelenia Gora har utöver den traditionella användningen av det varma vattnet för medicinskt bruk och rehabilitering även börjat utnyttja den till uppvärmning och till att värma vattnet i pooler. Man undersöker nu potentialen för fjärrvärme.

Picture: Geothermal energy example Lower Silesia

Geothermal installation Cieplice in Lower SilesiaBiomassa och solvärme på Kreta

Till Kreta kommer varje år miljontals turister. Några hotell har gått från elektrisk till en mer hållbar varmvattenberedning. Hotell Atrion producerar sitt varmvatten i två biobränslepannor som eldas med olivrester, en lokal energikälla. Hotell Candia Maris kombinerar solvärme och havsvärme för uppvärmning, luftkonditionering, kylning, varmvatten och även till att värma vattnet i pooler och på spa.

 

Picture: Atrion hotel - Biomass heating Crete

Biomass heating with olive husks in Ation Hotel, Heraklion, Crete