EnercitEE presenterade resultaten vid Regionkommittén i Bryssel


EnercitEE ordnade ett lite speciellt evenemang i Regionkommitténs byggnad i Bryssel den 24 april 2013 för att sprida resultaten på temat ”Konkreta tillvägagångssätt för ökad energieffektivisering för städer och medborgare i Europa”. Tanken med detta var att alla i Europa, inklusive regionala och lokala myndigheter och aktörer, skulle få veta mer om vad man gjort i EnercitEE och resultaten av detta för att ta med sig kunskapen hem till sina regioner. Därför ordnade man en lunchmottagning i samband med ett möte i Regionkommitténs utskott Miljö, klimatförändringar och energi (ENVE).

I ENVE kan representanter från lokala och regionala myndigheter diskutera utformning av planer och föra fram goda exempel på miljöplaner, anpassning till förändrat klimat, arbete mot klimatförändring, förnybar energi, transeuropeiska nätverk om energi och energiplaner m.m. Utskottet ENVE samarbetar med EU-kommissionen, speciellt med generaldirektoraten för miljö, klimat respektive energi.

Lunchmottagningen blev ett utmärkt tillfälle att berätta om det energiska arbetet, utmaningarna och resultaten, och det personliga engagemanget hos projektpartnerna Haute Savoie, Emilia- Romagna, Nedre Schlesien, Småland och Sachsen. Varje region berättade kort och ett bord var dukat med olika publikationer från projektet och de elva subprojekten, bland annat:

  • Goda exempel i EnercitEE
  • Sammanfattningar från EnercitEE:s interregionala symposium
  • Information om EnercitEE:s möte för beslutsfattare/borgmästare i Växjö
  • Resultat från subprojekten: manual för byggare (LEEAN), energispartävling för skolor (E-Foxes); Mobility Management på landsbygden och i mindre städer (SustraMM); implementering av Direktivet om byggnaders energiprestanda i fyra regioner (RIEEB); planering för klimatförändring för regionala och lokala myndigheter (CLIPART), praktik och projektarbeten för universitetsstudenter från fyra EU-länder för att öka energieffektivisering i kommuner (PraTLA).

Drygt 130 personer var med på lunchmottagningen och utnyttjade tillfället att på plats diskutera resultaten med partner i EnercitEE. Sammantaget blev det en lyckad dag för EnercitEE att sprida sina resultat.