EnercitEE przedstawia wyniki Komitetowi Regionów w Brukseli


Dnia 24 kwietnia 2013 r. w budynku Komitetu Regionów (KR) w Brukseli odbyło się dość szczególne wydarzenie zorganizowane w ramach projektu EnercitEE pt. „Praktyczne podejście do większej efektywności energetycznej dla europejskich miast i ich obywateli”. Celem tego wydarzenia było zapoznanie zainteresowanych europejskich władz regionalnych i lokalnych / interesariuszy z projektem EnercitEE, jego działaniami i osiągnięciami oraz umożliwienie im zabrania tej wiedzy z powrotem do regionów. W związku z tym partnerstwo EnercitEE zorganizowało przyjęcie z lunchem z okazji posiedzenia jednej z komisji KR, tj. Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE).

Komisja ENVE umożliwia przedstawicielom władz lokalnych i regionalnych omawianie sposobu opracowania polityk i promowanie najlepszych praktyk w zakresie ich kompetencji takich jak środowisko, dostosowanie do i ograniczenie zmian klimatycznych, energia odnawialna, transeuropejskie sieci transportowe w sektorze energetycznym, nowa polityka energetyczna oraz polityka kosmiczna. Komisja ENVE współpracuje z Komisją Europejską, w szczególności z Dyrekcją Generalną ds. Środowiska, Dyrekcją Generalną ds. Działań w Dziedzinie Klimatu, Dyrekcją Generalną ds. Energii.

Przyjęcie umożliwiło EnercitEE i jego partnerom z Górnej Sabaudii, Emilii - Romanii, Dolnego Śląska, Smalandii i Saksonii prezentację ich osobistego zaangażowania, ambitnych zadań, wyzwań oraz wyników projektu. Oprócz krótkich sprawozdań przedstawionych przez tych 5 europejskich regionów uczestnicy uzyskali również informacje dotyczące materiałów, osiągnięć i praktycznych podejść związanych z projektem i 11 podprojektami:

  • Podręcznik Dobrych Praktyk projektu EnercitEE
  • Podsumowanie międzyregionalnych sympozjów EnercitEE
  • Informacje dotyczące wymiany doświadczeń decydentów (Policy Maker Exchange) w Växjö
  • Wyniki podprojektów EnercitEE: wytyczne dla wykonawców robót budowlanych (LEEAN), idea konkursów energetycznych w europejskich szkołach (E-Foxes); wytyczne w zakresie zarządzania mobilnością w obszarach wiejskich i miasteczkach (SustraMM); wdrożenie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków w 4 regionach europejskich (RIEEB); planowanie klimatyczne dla władz regionalnych i samorządowych (CLIPART); wkład studentów z 4 krajów europejskich we wzrost efektywności energetycznej w społecznościach lokalnych (PraTLA).

Ponad 130 uczestników wzięło udział w przyjęciu i skorzystało z okazji, aby porozmawiać z partnerami EnercitEE o osiągnięciach projektu. To był bardzo udany dzień dla partnerstwa EnercitEE, dzięki któremu rozpowszechniono informacje dotyczące cennych rezultatów osiągniętych przez europejską sieć współpracy.