Artykuł redakcyjny: EnercitEE postrzegany z perspektywy Brukseli – konieczność podjęcia działań lokalnych w zakresie ochrony klimatu


„Z uwagi na fakt, że jesteśmy delegatami Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Komitetu Regionów nierzadko zwracają się do nas grupy interesu lub regiony, które pragną przekazać nam informacje dotyczące pewnych kwestii lub projektów. Wydarzenie zorganizowane w ramach projektu EnercitEE w interesujący i komunikatywny sposób uwypukliło kwestię o dużym znaczeniu zarówno dla komitetu jak i dla nas osobiście, mianowicie możliwości oszczędzania energii, a tym samym dla środowiska i narzędzi służących do osiągnięcia tego celu. To niesamowite ile pomysłów i konkretnych wyników może przynieść współpraca międzyregionalna. Naszym zdaniem współpraca regionalna i lokalna stanowi klucz do sukcesu europejskiego projektu. Projekt EnercitEE jest jednym z takich przykładów.”

Tworzenie polityki rozpoczyna się na szczeblu lokalnym. Osiągnięcie europejskich celów związanych z ochroną klimatu będzie możliwe wyłącznie wówczas, gdy ludzie zmienią swój styl życia na bardziej ukierunkowany na ochronę klimatu. Młodzi specjaliści od spraw energii pochodzący z pięciu regionów europejskich skoncentrowali swoje wysiłki na osiągnięciu tego celu. Projekt EnercitEE został opracowany w celu udokumentowania dotychczasowych rozwiązań technicznych, gromadzenia sprawozdań terenowych i doświadczeń, a także udzielania mieszkańcom porad i wskazówek. Dzięki prezentacji projektu EnercitEE przed Komisją Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) działającej w ramach Komitetu Regionów (KR) w imponujący sposób wykazano, że raczej abstrakcyjne europejskie cele związane z ochroną klimatu takie jak zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla czy zwiększenie efektywności energetycznej przełożyć można na konkretne działania na szczeblu lokalnym.

Pomysł ten został przyjęty przez 130 uczestników ze wszystkich regionów europejskich z dużym entuzjazmem. Umocnił ich w przekonaniu, że ludzie z całej Europy mają innowacyjne pomysły i ambitnie dążą do osiągnięcia celów związanych z ochroną klimatu. Uczestnicy zabiorą ze sobą zdobyte doświadczenie i wiedzę do swoich regionów, gdzie będą wspierać dodatkowe działania. W szczególności członkowie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii, tj. Rolf Sällryd ze Szwecji oraz Heinz Lehmann z Niemiec wyrazili swoją wdzięczność i przyznali, że ich regiony – hrabstwo Kronoberg w Smalandii i Saksonia są aktywnie zaangażowane w realizację projektu EnercitEE, zaś wyniki przedstawione Komisji spotkały się z dużym zainteresowaniem. Docenili twórcze i kreatywne wysiłki EnercitEE w dążeniu do osiągnięcia wspólnych celów. Pełne profesjonalizmu i interesujące prezentacje zachęciły pozostałych członków KR do zgłaszania konkretnych projektów z ich regionów podczas przyszłych posiedzeń Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii. Irlandzcy przedstawiciele już zapowiedzieli prezentację praktycznych przykładów na poziomie lokalnym.

 
                                                        Heinz Lehmann i Rolf Sällryd,
                                                        Delegaci Komitetu Regionów