EnercitEE som Bryssel ser det – klimatet kräver lokala åtgärder

”Som delegat i Regionkommitténs utskott Miljö, klimatförändringar och energi (ENVE), blir jag då och då kontaktad av intressegrupper som vill informera mig om någon viss fråga eller projekt. Lunchevenemanget som EnercitEE ordnade pekade, både intressant och informativt, på en mycket viktig fråga för utskottet och för mig personligen, nämligen möjligheterna att spara energi och därigenom skydda miljön, samt vilka verktyg som behövs för att utnyttja den potentialen. Det var fascinerande att än en gång se hur samarbete mellan regioner kan föda så många idéer och konkreta resultat. För mig är regionalt och lokalt samarbete nyckeln till framgång i EU-projekt. EnercitEE är ett väldigt bra exempel på det”, säger Rolf Sällryd.

Beslutsfattande börjar på den lokala nivån – och EU-målen för klimatet kan bara uppfyllas om människor börjar leva mer klimatsmart i sin vardag. Unga energiexperter från fem regioner i Europa har engagerat sig för klimatmålen. Programmet EnercitEE utvecklades för att dokumentera befintliga tekniska lösningar, samla in fältrapporter och erfarenheter samt ge råd och vägledning till medborgarna. När EnercitEE presenterades för Regionkommitténs utskott för Miljö, klimatförändringar och energi (ENVE), blev det imponerande tydligt hur ganska abstrakta klimatmål som ökad andel förnybar energi, minskade CO2-utsläpp och effektivare energianvändning kan omsättas i konkreta aktiviteter.

130 deltagare från Europas regioner uppskattar och följer detta med stort intresse. Det har gjort dem än mer övertygade om att människor runt om i hela Europa med energi och innovativa idéer arbetar för att nå de gemensamma klimatmålen. De kommer att ta med sig den här erfarenheten och kunskapen de fått hem till sina egna regioner och agera för utökade åtaganden. Vi, Rolf Sällryd från Kronobergs län och Heinz Lehmann från Sachsen, uppskattar särskilt att våra hemregioner arbetat aktivt i EnercitEE, och att resultaten väckte stort intresse när de presenterades för utskottet, som uppskattade kreativiteten i EnercitEE för att nå de gemensamma målen. De professionella och tilltalande presentationerna uppmuntrade andra delegater att rapportera om konkreta projekt i sina regioner vid kommande möten i utskottet för Miljö, klimatförändringar och energi. Representanterna från Irland har redan sagt att de kommer att berätta om lokala konkreta exempel hemifrån.

                                                   Heinz Lehmann och Rolf Sällryd,
                                                   Delegater i Regionkommittén