Kommande aktiviteter


24–26 september 2013

Sista arbetsgruppsmötet och styrgruppsmötet i Bryssel

25 september 2013
EnercitEE slutkonferens i Bryssel

Oktober 2013
EnercitEE Open Days i Bryssel